Általános Szerződési Feltételek

Érvényes: 2024. június 26-tól

I. Általános rendelkezések

A rendezvény szervezőjének/az előadóhelynek és/vagy a Webáruház üzemeltetőjének (a továbbiakban: Rendezvényszervező) adatai:

A Rendezvényszervező neve:

Magyar Állami Operaház

Székhelye és postai címe:

1061, Budapest
1061 Budapest, Andrássy út 22.
Magyarország

Nyilvántartó hatóság:

Kulturális és Innovációs Minisztérium

Cégjegyzékszáma:

törzsszáma: 309435

Adószáma:

15309439-2-42

E-mail címe:

info@opera.hu

Telefonszáma, fax:

Jegyértékesítési ügyfélszolgálat elérhetőségei:

ld. a Szolgáltató adatainál

Jegyértékesítéssel kapcsolatos panaszkezelés:

ld. a Szolgáltató adatainál

Tárhely szolgáltató:

ld. a Szolgáltató adatainál

A számítógépes jegyértékesítési rendszer szolgáltatója, egyben a jegyértékesítésben közreműködőként részt vevő társaság (a továbbiakban: Szolgáltató) adatai:

Cégnév, cégforma:

INTERTICKET Kft.

Székhelye és postai címe:

1139 Budapest, Váci út 99. 6. emelet

Nyilvántartó hatóság:

Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság

Cégjegyzékszáma:

Cg. 01-09-736766

Adószáma:

10384709-2-41

E-mail címe:

interticket@interticket.hu

Webáruházának címe:

www.jegy.hu

Ügyfélszolgálat és panaszkezelés elérhetőségei:

Munkanapokon 9-től 20 óráig, hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon 10-től 19 óráig a Jegy.hu bármely oldaláról elérhető Chat alkalmazáson keresztül.

További ügyfélszolgálati elérhetőségek a II.1.n. pontban.

Tárhely szolgáltató neve:

T-Systems Adatpark

Tárhely szolgáltató címe:

1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 13.

Telefonszám:

(36)12660000

Mit tartalmaz ez a dokumentum?

1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) határozza meg a Rendezvényszervező és a Szolgáltató (a Rendezvényszervező és a Szolgáltató együttesen a továbbiakban: Jegyértékesítő ), valamint az internetes jegyértékesítési rendszert használó természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: Vásárló; a Jegyértékesítő és a Vásárló együttes említése esetén a továbbiakban: Felek) között belépőjegyek, bérletek és voucherek (a továbbiakban: Belépőjegyek), illetve esetlegesen egyéb termékek megvásárlására vonatkozó szolgáltatás igénybevételének feltételeit, valamint a Jegyértékesítő és a Vásárló között keletkező jogokat és kötelezettségeket. A jelen ÁSZF abban a Webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) történő vásárlásra érvényes, amely Webáruházon az ÁSZF közzé lett téve.

Ennek megfelelően az ÁSZF az alábbiakat tartalmazza:

-a Jegyértékesítő adatait, elérhetőségét,

-az Önt, mint Vásárlót, és a bennünket, mint Szolgáltatót, valamint a Rendezvényszervezőt megillető jogokat és kötelezettségeket,

-a Webáruház használatával, a megrendelési folyamattal kapcsolatos információkat (például regisztráció, megrendelés menete, a szerződés írásba foglalt-e, a szerződéskötés nyelve, sor kerül-e iktatásra, adatbeviteli hibák javítása, ajánlati kötöttség és visszaigazolás stb.)

-a teljesítési határidők egyes szabályait,

-a felelősségi szabályokat,

-a szállítási és fizetési feltételeket,

-az elállási jogról szóló tájékoztatást és a gyakorlásával kapcsolatos feltételeket,

-a jótállásról, kellékszavatosságról és termékszavatosságról szóló tájékoztatást,

-az Ön rendelkezésére álló jogérvényesítési lehetőségek részletes bemutatását.

2. A Szolgáltató online internetes rendszert (a továbbiakban: Rendszer ) üzemeltet elsősorban élőben megtartott, élőben közvetített vagy rögzített színházi-, zenei-, sport és egyéb eseményekre (a továbbiakban: Rendezvény ) szóló Belépőjegyek megvásárlásának elősegítésére, illetve online termék- és szolgáltatás értékesítésre (utalvány, könyv, hanghordozó, parkolójegy stb. vásárlása). Amennyiben utóbbi termékek értékesítésére vonatkozó szabályok eltérnek az általános szabályoktól, úgy a jelen ÁSZF ezt külön jelzi. A Szolgáltató így a Vásárlók részére a Rendszerében fellistázott Belépőjegyek és egyéb termékek online megvásárolhatóságát biztosítja (a továbbiakban: Szolgáltatás).

A Rendezvényszervező jogosult a saját Webáruházban a jegyértékesítési szolgáltatáson túlmenően más szolgáltatásokat is nyújtani, más termékeket is értékesíteni, illetve olyan jegyeket is értékesíteni, amelyek nem a Szolgáltató Rendszeréből származnak. Ezekre a szolgáltatásokra és termékértékesítésekre a jelen ÁSZF nem vonatkozik, mivel ez az ÁSZF kizárólag a Szolgáltató által biztosított jegy- és egyéb árucikk, vagy szolgáltatás értékesítési tevékenységre vonatkozó szabályokat rögzíti.

3. A Szolgáltató a Rendezvény szervezésében és lebonyolításában nem vesz részt, tevékenysége és felelőssége kizárólag a Belépőjegyek értékesítésében való bizományosi vagy közvetítői (ügynöki) részvételre korlátozódik. A Szolgáltató ennek megfelelően kereskedőnek minősül. A Rendezvény a meghirdetettnek megfelelő lebonyolítása a Rendezvényszervező kötelezettsége. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a megvásárolt Belépőjeggyel látogatott Rendezvényen fellépő művészek, sportolók, más előadók szereplése, illetve a Rendezvény minősége, lebonyolítása, megvalósulása vagy elmaradása kapcsán.

A Rendezvényszervező által szervezett Rendezvényekre érvényes Belépőjegyeket és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokat a Szolgáltató bizományosként, a jegyértékesítésben közvetített szolgáltatásként közreműködve értékesíti, vagy – a Rendezvényszervezővel megkötött ilyen szerződés esetén – közvetítőként (ügynökként) közreműködve. Amennyiben a Szolgáltató bizományosként értékesíti a Belépőjegyeket, úgy a jegyvásárló a Belépőjegyek ellenértékéről szóló számlát a Szolgáltatótól kapja, amennyiben pedig a Szolgáltató közvetítőként működik közre a belépőjegyek értékesítésében, úgy a Belépőjegyek ellenértékéről szóló számlát a Rendezvényszervező bocsátja ki. Bizományosi értékesítés esetén a Szolgáltató kereskedőnek minősül, míg közvetítői értékesítés esetén a belépőjegy eladója (a kereskedő) a Rendezvényszervező, és a Szolgáltató csak közvetítőként (ügynökként) segíti a Belépőjegyek értékesítését.

4. A Szolgáltató nem értékesít olyan terméket, amelyhez engedély szükséges és ezáltal engedélyköteles.

Alapvető információ: ki tesz ajánlatot és ki fogadja azt el?

5. A Webáruházon közölt információk nem minősülnek a Szolgáltató részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. Jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén a jogszabály alapján Ön minősül ajánlattevőnek, a Szolgáltató az Ön ajánlatát elfogadja és így jön létre közöttünk a szerződés. A megrendelések leadása kizárólag elektronikus úton lehetséges. Faxon, telefonon, e-mailen, levélben rendelés leadására nincs lehetőség, az ilyen módon érkezett megrendeléseket a Webáruház nem tudja teljesíteni.

A jelen ÁSZF-ben szereplő szolgáltatásokat és termékeket társaság, szervezet, illetve 18. életévét betöltött természetes személy vásárolhatja meg. Bármely személyes adata megadása egyben a Vásárló arra vonatkozó jognyilatkozata, hogy a 18. életévét betöltötte. Kiskorúak számára a Webáruház nem tesz közzé sem ajánlásokat, sem hirdetéseket. A Vásárló a "Fizetés" vagy a „Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés” gomb megnyomásával fogadja el a Szolgáltatásra vonatkozó szerződés feltételeit, a jelen ÁSZF rendelkezéseit és a konkrét termékek megvásárlására vonatkozó egyedi feltételeket. A szerződés (a továbbiakban: Szerződés ) létrejöttével a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket - így az ÁSZF II. pontjában foglalt tájékoztatást - megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben, valamint az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott körben hozzájárult.

Alapvető információ: írásbeli-e a közöttünk létrejött szerződés?

6. A létrejött Szerződés írásbeli szerződésnek minősül, a Szerződés létrejöttét a Vásárló által megadott, elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják, amelyeket a Szolgáltató a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határidőig őriz. A Vásárló által begépelt adatok, a termékre vonatkozóan a Szolgáltató rendszerében őrzött adatok, a tranzakció banki visszaigazolása, illetve az ÁSZF szövegezése együttesen alkotják az írásbeli Szerződést. A létrejött Szerződést a Szolgáltató külön nem iktatja, de gondoskodik a mindenkor irányadó ÁSZF szövegének, valamint az előző mondatban meghatározott adatoknak és visszaigazolásoknak – a GDPR szabályai szerint lehetővé tett - megőrzéséről.

A Szerződés nyelve

7. A Felek közötti Szerződés magyar nyelven jön létre.

Az ÁSZF módosítása

8. Az ÁSZF módosításának esetén a Szolgáltató a Vásárlót a változásoknak a jegyvásárlási weboldalon Webáruháztörténő közzététele útján értesíti. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően, a Webáruház első használata alkalmával válnak hatályossá a Vásárlóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell csak alkalmazni. Az ÁSZF módosítás nem visszamenőleges hatályú, így nem érinti a korábbi vásárlásokat, kivéve, ha az adott szabályok a Vásárlóra nézve kedvezőbbek vagy eltérést nem engedő jogszabály kötelezően alkalmazni rendeli azokat.

Fogalmak

9. Az ÁSZF-ben használt fogalmak meghatározásait az 5. mellékletben gyűjtöttük össze az Ön számára. A jobb szövegértés érdekében itt a törzsszövegben is egyes részeknél meghatározunk fogalmakat.

Vonatkozó jogszabályok

10. A Szerződésre irányadó jog Magyarország és az EU közvetlenül hatályos jogszabályai. Felsoroltuk a legfontosabb jogszabályokat, hogy Ön első kézből és teljesen hiteles forrásból is meggyőződhessen jogairól:

• 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

• 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

• 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

• 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról

• 2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

• 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (különösen a Hatodik Könyv)

• 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

• 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól

• 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

• AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

• AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról

 

II. A 45/2014. (II. 26) Korm. rendelet 11. §-a szerinti, a távollévők között kötött szerződésekre vonatkozóan a szerződéskötést megelőző tájékoztatás

1. A Jegyértékesítő tájékoztatja a Vásárlót az alábbi adatokról. Kérjük kedves Vásárlóinkat, hogy a jegyvásárlás (vagy esetlegesen egyéb termék vásárlása) előtt ezeket az adatokat tanulmányozzák át, és kizárólag ennek ismeretében vásároljanak (a jogszabály szóhasználatával: "kössenek szerződést")!

a) A Rendezvény lényeges tulajdonságai megtalálhatók a Rendezvény adatlapján. Az adatlapon teljes körű tájékoztatás található az éppen elérhető jegyekről és azok áráról, bruttó formában (tartalmazza az esetenként fizetendő ÁFÁ-t), utalással a törvényes magyar fizetőeszközre, "Ft" formátumban. A Szolgáltató nem árusít olyan termékeket, amelyekre az egységár feltüntetését a jogszabályok megkövetelnék (többféle kiszerelésben kapható vagy több darabos termékek). A Webáruházban a Vásárló regisztráció nélkül megtekintheti az előadások adatait.

b) A Jegyértékesítő neve az I. pontban található.

c) A Jegyértékesítő székhelye, postai címe, telefonszáma, elektronikus levelezési címe az I. pontban található. A Rendszer útján értékesített Belépőjegyeket és egyéb termékeket a Vásárlók részére a Szolgáltató a Rendezvényszervező közvetítőjeként (ügynökeként) vagy – a felek között fennálló szerződés szabályai szerint – bizományosként értékesíti. Bizományosi értékesítés esetén a szolgáltatás közvetített szolgáltatást tartalmaz. A Rendezvényszervező neve és postai címe az esemény, illetve rendezvény leírásánál megtalálható. A Rendezvényszervező neve és más azonosítási adatai a Belépőjegyen is szerepelnek.

d) A Jegyértékesítő üzleti tevékenységének helye az I. pontban megjelölt Székhely. A fogyasztó a panaszait a Szolgáltató I. pontban megjelölt „Ügyfélszolgálat és panaszkezelés elérhetősége” megjelölt elérhetőségeken nyújthatja be.

e) A szerződés szerinti termékért, illetve szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás általános forgalmi adót tartalmazó teljes összegét a vásárlási felület ún. "kosár" oldala tartalmazza, megjelölve a bruttó jegyárakat, szolgáltatási díjat és az esetleges szállítási költséget. Az itt feltüntetett bruttó árakon felül a fogyasztónak további költsége nem merülhet fel.

f) A Jegyértékesítő határozatlan időre szóló vagy átalánydíjas szerződést nem alkalmaz. Az ellenszolgáltatás összege az adott vásárlásra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza.

g) A vásárlás lebonyolítására szolgáló eszköz (mobiltelefon, telefon, internetkapcsolattal rendelkező számítógép, tablet stb.) internet-, mobil- vagy más elektronikus kapcsolatának, esetlegesen a speciális fizetési mód (pl. mobilfizetés) ellenértékeként a Vásárló egyéni előfizetői vagy más szerződése alapján a telekommunikációs szolgáltatója díjat számíthat fel. A Jegyértékesítő maga azonban emelt díjas szolgáltatást nem alkalmaz.

h) A feltüntetett árak az ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegét tartalmazzák magyar forintban kifejezve, bruttó árak, az ÁFA összegét magukban foglalják. A szolgáltatás jellegéből adódóan egységár feltüntetésére nincs mód. Ha a Rendszer igénybevételéért a Vásárlónak szolgáltatási díjat kell fizetnie, akkor azt a vásárlás folyamata során a Rendszer pontosan feltünteti. A szolgáltatási díj a Szolgáltató Szolgáltatásának díja, nem a bankkártya vagy más fizetési mód használata miatt számított összeg. A szolgáltatási díjról további információ található az ÁSZF V. pontjában (Vételár, fizetési és szállítási feltételek). A kiválasztott szállítási módok (pl. futárszolgálat) további költségekkel járhatnak, amelyet a Rendszer pontosan feltüntet. Az ellenszolgáltatás teljes összege valamennyi költséget tartalmazza. A Szolgáltató a megszokott bankkártyás fizetés mellett több fizetési módot elfogad, amelyek részletes leírását a Szolgáltató Vásárlói tájékoztatója, illetve a Gyakori kérdések tartalmazzák. A fizetés és az elektronikus jegy kézbesítése a Vásárló által megadott e-mail postafiókba gyakorlatilag valós időben, azonnal megtörténik. Az e-ticket kiszállítására nincs mód, azt a Szolgáltató elektronikusan kézbesíti. A szolgáltatás teljesítése automatikus, a teljesítési határidő azonnali. A panaszkezelésre vonatkozó szabályokat a jelen dokumentum XII. pontja tartalmazza.

i) A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog gyakorlásának határidejéről és egyéb feltételeiről szóló információkat a jelen dokumentum VII. pontja és 2., 3. mellékletei tartalmazzák.

j) A termék visszaküldésének költségeiről szóló információkat a jelen dokumentum VII. pontja és 2., 3. mellékletei tartalmazzák.

k) A Jegyértékesítő olyan tranzakciókat nem bonyolít, amely során a fogyasztót megillető elállási és felmondási jog gyakorlása miatt a fogyasztó köteles lenne megtéríteni a Jegyértékesítő ésszerű költségeit.

l) A Vásárló a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) l) bekezdése alapján az elállási jogát, illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, ha a Rendezvényre szóló Belépőjegy egy adott időpontra (adott napra, határnapra) szól. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog gyakorlásának további feltételeiről szóló információkat a jelen dokumentum VII. pontja és 2., 3. mellékletei tartalmazzák.

m) A kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségeket a jelen dokumentum VIII. pontja és 4. melléklete részletezi.

n) Ügyfélszolgálat, panaszkezelés.

A Szolgáltató minden munkanapon 9-től 20 óráig, munkaszüneti és ünnepnapokon 10-től 19 óráig ügyfélszolgálatot működtet. A panaszok elintézése a tapasztalatok szerint leggyorsabban a chat alkalmazáson keresztül történik meg, amely a Jegy.hu bármely oldaláról elérhető. Amennyiben a chat funkciót nem tudja, vagy nem kívánja használni, úgy panaszát eljuttathatja az ügyfélszolgálathoz az interticket @ interticket.hu e-mail címen keresztül is. (Kérjük kizárólag streaming vagy video esemény esetén használja az online @ interticket.hu címet.)

A vonatkozó jogszabály értelmében a Szolgáltató által értékesített termékkörre jótállási kötelezettség nem vonatkozik.

o) A Szolgáltató a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexnek nem aláírója és annak nem vetette alá magát.

p) A Jegyértékesítő és a Vásárló közötti szerződés határozott időre jön létre, időtartama Belépőjegy vásárlása esetén a Rendezvény időpontjáig, vagy a Rendezvény meglátogatásáig (pl. nem időpontra szóló kiállítási Belépőjegyek), más termékek esetében pedig termék átvételéig tart.

q) A szerződés határozatlan időtartamú szerződéssé nem alakul át.

r) A vásárlási folyamat során a Vásárlónak az ellenérték megfizetésén túlmenő kötelezettségei nincsenek.

s) A Jegyértékesítő részére letétet vagy egyéb pénzügyi biztosítékot a Vásárló nem nyújt.

t) A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések: Az adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Az adattartalmat RAID technológiával több merevlemezen tároljuk a szervereken. Ha egyik merevlemez megsérül, a rendszer működőképes marad a megmaradt merevlemezekkel is. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható.

u) A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képessége: A megjelenő adatokat MSSQL és MySQL adatbázisban tárolja a Szolgáltató. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használ a Szolgáltató.

v) A fogyasztóvédelmi hatóságok elérhetőségei elérhetők az alábbi linken: https://fogyasztovedelmireferens.hu/hatosagok-es-bekelteto-testuletek-elerhetosegei/. További információk a különböző jogérvényesítési lehetőségekről a jelen ÁSZF XII. pontjában találhatók.

w) A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése. E célból a békéltető testület megkísérli a felek közötti egyezség létrehozását. A békéltető testületek alávetési nyilatkozat nélkül is kötelezést tartalmazó határozatot hozhatnak a vállalkozásokkal szemben, ha a fogyasztói kérelem megalapozott és az érvényesíteni kívánt kárigény nem haladja meg a 200 ezer forintot. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület neve: Budapesti Békéltető Testület, székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. További információk a békéltető testületek elérhetőségeiről a jelen ÁSZF XII. 5. pontjában találhatók.

Felhívjuk az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező vásárlóink figyelmét, hogy amennyiben határon átnyúló fogyasztói jogvitájuk van - vagyis szokásos tartózkodási helyük nem Magyarországon van - úgy az interneten keresztül vásárolt termék, vagy szolgáltatás kapcsán igénybe vehetik az online vitarendezési platformot is. További információk a különböző jogérvényesítési lehetőségekről a jelen ÁSZF XII.5. pontjában találhatók.

 

III. A Vásárló adatai

1. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Vásárló megrendelését indokolt esetben visszautasítsa, és utólag a megvásárolt jegyet érvénytelenítse, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a Rendszerrel vagy a Belépőjegyekkel történő bármilyen visszaélés esetén.

2. Regisztráció

A regisztráció során jelszó megadásával lehetővé válik, hogy a Vásárlónak csak egyetlen alkalommal kell megadnia az adatait és nem minden egyes vásárlás során. A regisztráció a Webáruházban történő vásárlásnak nem feltétele, de a regisztrációval az ismételt vásárlások egyszerűbbé tehetők. A regisztráció szabályai:

Ön regisztrálni, a „Bejelentkezés/Regisztráció” feliratú gombra kattintást követően egy e-mail cím és egyéb adatok megadásával tud (további részletek az Adatkezelési Tájékoztatóban).

• A sikeres regisztrációt követően, Ön a belépési felületen a belépési adatait megadva tud belépni a felhasználó fiókjába.

• Ön bármikor jogosult a regisztrációját törölni, az Webáruházban erre a célra létrehozott felületen (belépés után személyes fiók, Profilom, Fiók törlése). Felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből. Ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

• Ön vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

Annak érdekében, hogy a Vásárlók adataival, illetve e-mail címével ne lehessen visszaélni, a regisztráció során megadott e-mail címre a Szolgáltató e-mailt küld, amelyben felkéri a Vásárlót a regisztrációjának a megerősítésére. Amennyiben a regisztráció megerősítése 48 órán belül nem történik meg, úgy a Szolgáltató a regisztrációt – illetve a létrejött ideiglenes vásárlói fiókot - törli. A regisztráció megerősítésével egyidejűleg a Vásárló jogosult jelszót megadni a vásárlói fiókjához való biztonságos hozzáféréshez. A vásárlói fiók a regisztráció megerősítéséig ideiglenes státuszban van, a megerősítéssel jön létre véglegesen.

A Vásárlót teljes körű felelősség terheli a felhasználói fiókjához tartozó felhasználónév és jelszó párossal, illetve azon keresztül történő mindennemű vásárlással és egyéb tevékenységgel kapcsolatban. A Vásárló vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Szolgáltató ügyfélszolgálatát adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén. A jelszó tárolásából vagy a felhasználónév és a jelszó harmadik személy részére való átadásából fakadó károkért a Szolgáltató nem felel.

3. A Vásárló kijelenti, hogy adatai a valóságnak megfelelően kerültek megadásra a Rendszerben. A Szolgáltató kizárja felelősségét a vásárlás során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért. A Szolgáltató, illetve a Rendezvényszervező a Vásárló által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult Vásárló valódiságát ellenőrizni. Olyan Rendezvények esetében, ahol a Rendezvényszervező a Belépőjegyeket névre szólóan bocsátja ki és azok nem átruházhatóak, a Szolgáltató jogosult a Vásárló adatait a Rendezvényszervező által megkívánt módon ellenőrizni.

4. A Szolgáltató a Vásárló személyes adatait az INTERTICKET Kft. Adatkezelési tájékoztatójában részletezett szabályok szerint kezeli. Az Adatkezelési tájékoztató elérhető a vásárlási felület láblécében. A Szolgáltató felhívja a figyelmet arra is, hogy a Rendezvény szervezője, vagy a színhely maga is közzé tehet a Rendezvényre vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket és Adatkezelési tájékoztatót. Ezek tartalmáért a Szolgáltatót felelősség nem terheli, akkor sem, ha azokat – a rendezvény szervezőjének, vagy a rendezvény színhelyének a kérésére – a Webáruházban közzéteszi.

 

IV. Az internetes jegyvásárlásra vonatkozó egyes szabályok

1. A jegyvásárlás menetére vonatkozó szabályokat a jelen ÁSZF és a Szolgáltató Vásárlói Tájékoztatója tartalmazza.

A Vásárlónak lehetősége van különböző feltételek szerint keresni a Webáruházban, így pl. kulcsszó és kifejezés alapján is. Az ajánlókról – a DSA rendelet szabályait figyelembe véve - további információ található a jelen ÁSZF 7. mellékletében.

A Webáruház nyitó lapján, valamint a program oldalakon a „További ajánlataink” rovatban a Szolgáltató alapvetően fizetett hirdetéseket tesz közzé, a nem értékesített pozíciókat pedig tartalommarketing szempontok alapján vezérelt szerkesztőségi ajánlókkal tölti fel.

A „kosár” funkciói

Ha bármely Rendezvény elnyeri tetszését, úgy a „Kosárba rakom” vagy hasonló feliratú gombra/szóra kattintva tudja a Belépőjegye(ke)t virtuális kosarába helyezni, ami egyfajta „előszobája” a megrendelésnek. A kosár tartalmát a kosár ikonra (rajzra) kattintva tudja megtekinteni.

A kosárba rakott Belépőjegy(ek) darabszámát a megrendelés végleges leadása előtt Ön tetszés szerint csökkentheti, növelheti vagy törölheti a kosárból.

Milyen lépéseket kell tennie Önnek a megrendelés indításához?

A megrendelésének elküldéséhez Önnek szükséges megadnia a nevét, a számlázási és egyéb adatokat a Webáruházban található webűrlap kitöltésével és ki kell választania a rendelkezésre álló lehetőségek közül a kívánt fizetési módot. Ha van regisztrációs lehetőség a Webáruházban és Ön már regisztrált a Webáruházba és be is jelentkezett fiókjába, az Ön kényelme érdekében egyes adatokat a rendszerünk már előre betölti Önnek.

Mit javasolt tennie Önnek a megrendelés elküldése előtt? (adat ellenőrzés/javítás)

Mielőtt Ön véglegesítené a megrendelését, egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt terméke(ke)t, azok mennyiségét. Ha adatbeviteli hibákat vett észre, mindenképpen javítsa ki azokat! Amennyiben még a végleges elküldés előtt változtatni szeretne a kosár bármely tartalmi elemén vagy az Ön adatain, akkor azt még megteheti a Webáruház által biztosított technikai módokon (pl. „Vissza” felirat/gomb vagy balra mutató nyíl).

A megrendelés elküldése és az Ön fizetési kötelezettségének keletkezése

Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy megadott adatai helyesen szerepelnek, valamint a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt termékeknek, akkor a jelen ÁSZF és más feltüntetett dokumentumok elfogadása után (jelölőnégyzet kipipálása) a „Fizetés” gombra kattintva tudja megrendelését véglegesen elküldeni a Szolgáltató részére, ami az Ön számára fizetési kötelezettséget keletkeztet. Ezt követően a fizetés - a választott fizetési módtól függően - a fizetési szolgáltató felületén történik (a bank adat-bevivő felülete; az itt megadott adatokat a Szolgáltató nem ismeri meg, és nem tárolja).

2. A jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően a web-áruházak kötelesek 48 órán belül visszaigazolni a Vásárló megrendelését. Abban az esetben, ha a Vásárló Belépőjegyet vásárol a Szolgáltató rendszerén keresztül, a jegyvásárlás a fizetés sikeres megtörténte, és a bank megfelelő visszajelzése után gyakorlatilag azonnal, valós időben megtörténik, és Ön a megrendelt Belépőjegyeket elektronikus formában azonnal kézhez kapja. Így a 48 órán belüli megrendelés-visszaigazolás helyett Ön magát a Belépőjegyet is tartalmazó visszaigazoló e-mailt (vagy más elektronikus formátumú üzenetet) vesz kézhez.

3. Amennyiben Ön a vásárlást követő néhány percen belül nem kapja meg a megvásárolt belépőjegyeket, ennek oka feltételezhetően kapcsolati hiba. Ebben az esetben nem szabad megismételni a jegyvásárlási tranzakciót, hanem haladéktalanul kapcsolatba kell lépni a Szolgáltató Ügyfélszolgálatával, amely a problémát orvosolja. Ha azonban Ön 48 órán belül nem kapott visszaigazolást a megrendeléséről, úgy mentesül az ajánlati kötöttség alól, azaz a továbbiakban nem köti a megrendelése és nem köteles azt átvenni, kifizetni.

4. Virtuális váróterem

Előfordulhat, hogy egy bizonyos rendezvényre egyidejűleg nagyon sok jegyvásárló kíván jegyet vásárolni. Amennyiben a kiemelkedő forgalom előre látható, úgy a Szolgáltató a rendezvény szervezőjével egyeztetve úgynevezett virtuális váróterem („sorba-állító”) szolgáltatást nyújthat.

A virtuális váróterem lehetővé teszi a jegyvásárlók számára, hogy a jegyeiket tisztességes ügyfélkezelés mellett, az „elsőként érkezik, elsőként távozik” elv betartásával vehessék meg. A virtuális sorbaállás során nem kell a számítógép, vagy a jegyvásárlásra alkalmazott más eszköz mellett folyamatosan tartózkodni, de célszerű figyelemmel kísérni az értékesítés előrehaladását, mert amikor sorra kerül az adott jegyvásárló, akkor jellemzően korlátozott időtartam áll rendelkezésre az értékesítési oldalra való belépéshez.

A rendezvény szervezője meghatározhatja azt, hogy a jegyértékesítés mely időpontban kezdődik el. A virtuális váróterem általában használt beállításai szerint nem érdemes sokkal a meghirdetett kezdési időpont előtt beállni a sorba, mert ezt a program nem veszi figyelembe, és a jegyvásárlás meghirdetett kezdő időpontjában már sorban állókat véletlenszerűen sorolja be.

A virtuális váróterem szolgáltatásai az egyes eseményeknél eltérhetnek. Amennyiben az adott rendezvény esetében a virtuális váróterem működése a fent jelzettektől eltérne, úgy azt a program jelzi.

 

V. Vételár, fizetési és szállítási feltételek

1. A vételár kiegyenlítésére, a fizetési módokra, a jegyek átvételére vonatkozó részletes szabályokat a jelen ÁSZF és a Szolgáltató Vásárlói Tájékoztatója tartalmazza.

2. A banki fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Jegyértékesítő nem vállal felelősséget.

3. A vásárlást megerősítő automatikus visszaigazoló e-mailt a Szolgáltató a Vásárló által megadott e-mail címre küldi meg. A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért Önt terheli a felelősség. Amennyiben a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Ön hibás e-mail címet adott meg regisztrációja és/vagy vásárlása során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt Ön nem tud üzenetet fogadni, a Szolgáltató kizárja a felelősségét az Ön megrendelése kiküldésének meghiúsulásáért.

4. A Belépőjegyek árának meghatározása a Rendezvényszervező hatáskörébe tartozik. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a Belépőjegyek vételárát a Rendezvényszervező utasításai alapján, illetve a járulékos költségek mértékét. Az árváltoztatás joga nem alkalmazható a már megkezdett vásárlásokra.

4./A Rendezvényszervező partnereink egy része úgy döntött, hogy egyes Rendezvényei esetében ún. dinamikus árazást kíván alkalmazni. A dinamikus, vagy keresletalapú árazás egy olyan kifinomult árazási technológia, melyben az ár a kereslet és kínálat viszonyának függvényében folyamatosan felülvizsgálatra és finomhangolásra kerül. A keresletet számos tényező befolyásolja: az előadóhely, az előadók, a darab, az előadás időpontja, az előadás sikeressége, hogy hányan kívánják és mikor megtekinteni, de még az időjárás és az alternatív program lehetőségek is. A dinamikus árképzés során e tényezők és az előadásra rendelkezésre álló helyek figyelembevételével állapítja meg a rendszer az aktuális árat. Ezért az ár felfelé és lefelé is módosulhat. A dinamikus árazás során a keresleti és kínálati viszonyok eltérő árat indukálhatnak az azonos program különböző előadásaira. Az éppen dinamikusan árazott előadásokat ikon, vagy tájékoztató szöveg jelöli. A jelölés arra hívja fel a figyelmet, hogy az előadás jegyeinek ára a Rendezvényszervező által meghatározott időszakonként (pl. 15 perc, vagy 60 perc) változhat. Előfordulhat, hogy egy, a dinamikus árazással jelölt előadás árai nem mindegyik árkategóriában változnak, és az is előfordulhat, hogy egy előadás jegyei bizonyos időszakokban fix árazással, más időszakokban dinamikus árazással árazódnak, a Rendezvényszervező döntéseinek megfelelően. A dinamikus árazást jelző ikon vagy tájékoztató szöveg a pillanatnyi állapotról ad tájékoztatást. Lehetséges, hogy a Belépőjegy ára megváltozik, míg Ön a programok között keres, ugyanakkor a Belépőjegy ára a kosárba helyezést követően akkor sem változik meg, ha közben a Belépőjegyek ára általánosságban megváltozott. Kérjük a vásárlást megelőzően ellenőrizze, hogy a kosárban feltüntetett ár megfelel a vásárlási szándékainak.

5. 30 perc elteltével a kosáridő lejár és a kosár tartalma automatikusan törlődik (egyes esetekben a kosáridő ettől hosszabb, vagy rövidebb lehet, amelyet az adott oldal pontosan és folyamatosan mutat).

6. Amennyiben az adott Rendezvényre szóló jegyek nem ingyenesek, úgy a Szolgáltatás keretében fizetés nélküli foglalásra nincs lehetőség. A fizetés és az elektronikus Belépőjegy kézbesítése a Vásárló által megadott e-mail postafiókba gyakorlatilag valós időben, azonnal megtörténik. Az e-ticket kiszállítására nincs mód, azt a Szolgáltató elektronikusan kézbesíti. A Szolgáltatás teljesítése automatikus.

7. A vásárlás elektronikus bizonylatait a Szolgáltató saját székhelyén, illetve a szerverek tárolására szolgáló szerverparkban (T-Systems Adatpark, 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 13.), a számlákat pedig – értékesítési formától függően - elektronikus formában, a rendezvény szervezőjének vagy a Szolgáltatónak a Számlázz.hu fiókjában őrzi meg.

8. A Vásárló a vásárlásról ún. e-nyugtát (elektronikus nyugtát) vagy e-számlát (elektronikus számlát) kap. Az elektronikus nyugta vagy számla elektronikus jelek formájában tartalmazza az adatokat. Az elektronikus nyugta vagy számla csak elektronikus formában állítható ki, továbbítható és tárolható, annak papír alapú módozata eredeti hiteles dokumentumként nem használható. A Szolgáltató vagy a Rendezvényszervező az e-nyugtát, vagy e-számlát a Vásárló által megadott adatok alapján, automatikusan, külső szolgáltató (számlázz.hu, üzemeltető: KBOSS.hu Kft., adószám: 13421739-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-101824, székhely: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b) közbeiktatásával bocsátja ki. Az elektronikus számlákat a számlázz.hu a saját székhelyén őrzi. A Vásárló a vásárlási folyamat megindításával kifejezetten kijelenti, hogy elfogadja az e-nyugtát vagy e-számlát, illetve adatai átadását a megjelölt szolgáltató részére.

Amennyiben a vásárló a számlán szerepeltetni kívánt vevői adatokat tévedésből helytelenül adta meg, és a számla ezzel a helytelen tartalommal került kiállításra, úgy a vásárlónak egy alkalommal lehetősége van a számla módosítását kérni a feltüntetett adatok tekintetében. Arra azonban nincs lehetőség, hogy a Szolgáltató egy számla helyett több számlát adjon ki, vagy több korábbi számlát egy számlába összevonjon. A számviteli és adózási kötelezettségekre és határidőkre tekintettel a módosítási igényt a számla teljesítési dátumának naptári hónapjában, valamint az azt követő naptári hónap 5. naptári napján belül szükséges jelezni. A vásárló a számlamódosítási igényét az ügyfélszolgálatnak ( interticket@interticket.hu címre) továbbított e-mailben kérheti.

Az ajándékutalványt az Áfa törvény 259.§.15. pontja a pénzhelyettesítő eszközök között sorolja fel, és mint ilyen nem terheli áfa fizetési kötelezettség. A pénzhelyettesítő eszköz értékesítése nem minősül termékértékesítésnek, így mentesül a számla-kibocsátási kötelezettség alól, feltéve, hogy az ügyletről számviteli bizonylat kerül kiállításra. Az ajándékutalvány vásárlásakor kiállított kibocsátói bizonylat adatainak utólagos módosítására nincs lehetőség.

Fizetési módok

9. Az Ön által kiválasztott termékek vételárát Ön többféle fizetési megoldással tudja kiegyenlíteni. Az Ön rendelkezésére álló fizetési megoldások készlete időről-időre változik. Az aktuálisan elérhető fizetési megoldásokról a Webáruházban a konkrét termék megrendelésekor tájékoztatjuk. Itt általános tájékoztatást adunk Önnek a fizetési megoldásokról.

A Webáruház – az általa elfogadott fizetési módok tekintetében – nem alkalmaz eltérő feltételeket a fizetési műveletre a Vásárló állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével, a fizetési számla számlavezetési helyével, a pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helyével vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt.

Értékesítés külföldre

10. Nem alkalmazunk hátrányos területi megkülönböztetést az egyes Vásárlókkal szemben. A külföldi megrendelésekre is jelen ÁSZF rendelkezései irányadóak azzal, hogy a jelen pont értelmezésében Vásárlónak

•az a Fogyasztó minősül, aki valamely EU tagállam állampolgára, vagy valamely EU tagállamban lakóhellyel rendelkezik, vagy

•az a vállalkozás, amely valamely tagállamban letelepedési hellyel rendelkezik, és az Európai Unión belül kizárólag végfelhasználás céljából vásárol árut vagy vesz igénybe szolgáltatást.

11. Az EU tagállamokon kívül sem alkalmazunk hátrányos területi megkülönböztetést az egyes Vásárlókkal szemben, kivéve, ha a megkülönböztetést hatályos jogszabály, vagy szankciós lista írja elő, vagy amennyiben a Vásárló lakhelye szerint érvényes adózási- vagy más, hatályos jogszabályokat a Szolgáltató nem tudja megismerni, vagy azoknak nem tud eleget tenni.

12. A Webáruházban található tartalom és az Önnel folytatott levelezésünk és egyéb adatközléseink főleg magyar nyelven történnek, és nem vagyunk kötelesek a Vásárló választása szerinti nyelven levelezni/telefonálni a Vásárlóval.

13. Tájékoztató a szolgáltatási díjról

A jegyár a rendezvény ellenértéke, amely a szervezőt illeti meg. A feltüntetett jegyárak nem tartalmazzák a szolgáltatási díjat. A szolgáltatási díj a weboldal jegyértékesítési szolgáltatásának ellenértéke, ideértve:

- A jegyrendszer fejlesztésének, működtetésének, és adminisztrációjának költségeit;

- Az online fizetés költségeit;

- A jogszabályok által előírt vevőszolgálat működtetésének költségeit;

- A Rendezvény elmaradás esetén az esetleges visszatérítés adminisztrációs és banki költségeit;

- Az NTAK adatszolgáltatás költségeit.

Példa a szolgáltatási díj számítására:

Amennyiben a jegyválasztó oldal a jegyárra vetített 3 % + 400 forint mértékű szolgáltatási díjat tüntet fel, és Ön bruttó 10.000 forint jegyárú jegyet vásárol, úgy a szolgáltatási díj 700 forint lesz (a jegyár 3 %-a 300 forint + 400 forint), amely az ÁFÁ-t tartalmazza. Ennek megfelelően a ténylegesen fizetendő összeg bruttó 10.700 forint (10.000 Ft jegyár + 700 Ft szolgáltatási díj), amely az ÁFÁ-t tartalmazza.

Egyes fizetési módok választása esetén a szolgáltatási díjat nem kell megfizetni, ilyen eset a SZÉP kártyával történő fizetés, illetve előfordulhat az is, hogy a Szolgáltató a rendezvény szervezőjével így állapodott meg. A szolgáltatási díj mértékét a jegyválasztó oldal feltünteti, illetve az ún. kosároldal a számított, pontos összeget is tartalmazza, illetve az oldalon látszik az is, ha szolgáltatási díj nem kerül felszámításra.

A szolgáltatási díjról a Szolgáltató állítja ki a számlát.

V/A. A SZÉP kártyás fizetésre vonatkozó eltérő rendelkezések

1. A Rendezvényszervező bizonyos rendezvények esetében lehetővé teheti, hogy a belépőjegy vételárát a jegyvásárló kiegyenlíthesse a 76/2018 (IV. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban SZÉP rendelet) szerint szabályozott Széchenyi Pihenő Kártyával (ismert nevén SZÉP kártya). Nem minden rendezvényre vásárolható belépőjegy SZÉP kártya felhasználásával, hiszen a SZÉP rendelet maga is korlátozza a rendezvények körét. Amennyiben az adott rendezvény a SZÉP rendelet által engedélyezett körbe tartozik, a Szervező maga jogosult abban dönteni, hogy az adott rendezvényre a SZÉP kártyát elfogadja-e vagy sem.

2. A SZÉP kártya alszámlái („zsebei”) 2024. január 1-től megszűntek, így a kártyán rendelkezésre álló összeg felhasználható jegyvásárlási célra.

3. A SZÉP kártya elfogadás során létrejövő ügyletek a SZÉP kártya birtokosa és a Rendezvényszervező közötti jogügyletnek minősülnek. A Szolgáltató az ügylet során kizárólag a jegyértékesítő rendszert, mint szoftvert biztosítja, az értékesítés során sem ügynökként, sem bizományosként nem vesz részt.

4. A SZÉP kártyák elfogadását végző pénzintézettel közvetlenül a Rendezvényszervező köti meg a szerződéseket. Ennek megfelelően a Szolgáltató a SZÉP kártya műveletekkel összefüggő, a kártyabirtokos és a Rendezvényszervező, illetve a pénzintézet közötti jogvitákba nem kapcsolódik be, az ilyen vitákkal kapcsolatos mindennemű felelőssége kizárt.

5. A SZÉP kártyával megvásárolható események esetén – a fizetési aloldalon – megjelenik a SZÉP kártya, mint fizetési lehetőség. A vásárlás akkor lesz sikeres, ha a SZÉP kártya kiválasztott zsebében rendelkezésre álló felhasználható összeg teljes egészében fedezi a kiválasztott és kosárba tett termékek ellenértékét, ugyanis részben SZÉP kártyás, részben bankkártyás fizetésre nincs lehetőség.

 

VI. Belépőjegytípusok; a saját nyomtatású jegyekre (e-ticket) vonatkozó speciális szabályok

1. Belépőjegytípusok:

Elektronikus utalvány. A vásárlást követően a Szolgáltató egy igazoló e-mailt küld a Vásárló által megadott e-mail címre, amely kattintható link formájában, vagy csatolt mellékletként, vagy ún. landing page-en keresztül tartalmazza az utalványt. Az e-mail tartalmazza a megvásárolt Belépőjegyek részletes adatait és egy utalványazonosítót. Az utalványt a Vásárlónak ki kell nyomtatnia és az előadás napján az előadóhely pénztárában a kinyomtatott e-mail felmutatásával kapja meg a megvásárolt Belépőjegyeket.

E-ticket. A vásárlást követően a Szolgáltató egy e-mailt küld a Vásárló által megadott e-mail címre, amely kattintható link formájában, vagy csatolt mellékletként, vagy ún. landing page-en keresztül tartalmazza az e-ticketet. Az e-ticket egy teljes értékű elektronikus Jegy. Az e-ticketen lévő számsor és vonalkód az összes szükséges információt tartalmazza az elektronikus beléptetéshez. A vonalkódot a Rendezvény helyszínén belépéskor elektronikusan is ellenőrizhetik.

A fizetést követően az elektronikus utalvány, illetve e-ticket kézbesítése a Vásárló által megadott e-mail postafiókba gyakorlatilag valós időben, azonnal megtörténik. Az elektronikus utalvány, illetve az e-ticket kiszállítására nincs mód, azt a Szolgáltató elektronikusan kézbesíti. A szolgáltatás teljesítése automatikus.

2. Az elektronikus utalványt, illetve e-ticketet a Vásárló a sikeres vásárlást követően saját maga töltheti le, és maga nyomtatja ki, azokat nem lehet sem személyesen a jegypénztárakban, sem postai úton átvenni. A kinyomtatott e-ticket abban az esetben használható fel, amennyiben azon a vonalkód és a vonalkód melletti kód jól olvasható.

3. A saját nyomtatású jegyek elvesztéséből, ellopásából, hibás nyomtatásából, lemásolásából, többszörös kinyomtatásából eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag a vásárlót terheli. Az e-ticket belépőjegyet a Vásárló köteles kinyomtatva a Rendezvényre magával hozni. Vásárló tudomásul veszi, hogy az e-ticket-en található vonalkódot a Rendezvényszervező a Rendezvény helyszínén elektronikusan ellenőrizheti, amely azt azonnal érvényteleníti. A beléptetés az első érvényesítés alapján történik. Így az az első jegy érvényes, amelyet a Rendezvényszervező beléptető-rendszere az adott vonalkóddal beléptetésre elfogadott. Minden további belépési kísérlet érvénytelen és ezért eredménytelen lesz, felmutatójától a belépés megtagadható függetlenül attól, hogy az érvénytelen jegyet felmutató személye megegyezik-e az eredetileg az e-ticket belépőjegyet vásárlóval. Az ilyen okból történő kizárás miatt Szolgáltató kártérítésre nem kötelezhető.

4. A Rendezvényszervező döntésének megfelelően egyes Rendezvényekre a belépés lehetségessé válhat a megfelelő "okostelefonnal" rendelkező ügyfelek számára, a telefonjukon megjelenített belépőjegyük felmutatásával is.

5. Ha az adott rendezvényhez tartozó oldal ezt kifejezetten feltünteti, a Szolgáltató a Vásárló kívánságára egyes rendezvények esetén vállalja, hogy a jegyet biztonsági, ún. "hagyományos" jegypapírra kinyomtatja, és azt futárszolgálattal kiszállíttatja, a Vásárló költségén. Ebben az esetben ezt a kiszállítási lehetőséget, a futárszolgálat díját, valamint a kiszállítás határidejét a Kosár oldal minden esetben pontosan, (a díj esetében bruttó összegben) feltünteti. A Szolgáltató által értékesített termékek esetében a kiszállítás díja nem függ összeghatártól, illetve súlytól.

 

VII. Elállási és felmondási jog

1. A vásárlás a "Fizetés" vagy a „Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés” gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható. A Vásárló a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) bekezdése l) pontja alapján az elállási jogát, illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, ha a Rendezvényre szóló Belépőjegy egy adott időpontra (adott napra, határnapra) szól, vagy adott időszak alatt vehető igénybe. Ez abban az esetben is irányadó, ha a Vásárló olyan online eseményre vásárol Belépőjegyet (megtekintési jogosultságot), amely egy megadott időpontban, a közvetített eseménnyel egy időben elérhető (live streaming, élő közvetítés). Ebben az esetben a Szolgáltatónak nem áll módjában sem a Belépőjegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni (az előadás elmaradása esetének kivételével).

Amennyiben a Vásárló olyan online eseményre vásárol Belépőjegyet, amely megadott időintervallumban elérhető, és ezen idősávon belül egyszer vagy többször megtekinthető (megtekinthető videó tartalom, video on demand), úgy a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. § (1) m) pontja szerint a „Videó megtekintése” gombra kattintva, vagy a videó megtekintését bármely módon megkezdve a Vásárló kifejezett, előzetes beleegyezését adja ahhoz, hogy a Szolgáltató a teljesítést megkezdje, valamint nyilatkozik annak tudomásul vételéről, hogy a 14 napos elállási jogával a továbbiakban nem élhet, hiszen a videó tartalom megtekintését már megkezdte.

2. Abban az esetben, ha a Vásárló olyan jegyet vásárolt, amely nem adott időpontra szól (pl. bármikor felhasználható múzeumi belépők stb.), illetve, ha a jegyen kívül olyan más terméket (pl. könyv, kiadvány, merchandising termékek stb.) vásárolt, amelyre vonatkoznak a 45/2014. (II.26.) Kormányrendeletben szabályozott fogyasztói elállási és felmondási jog szabályai, akkor ezek a jogok az alábbi módon érvényesíthetők:

a) Az elállási és felmondási jog a fent részletezett esetében a Fogyasztó jogosult - a termék adásvételére irányuló szerződés esetén - a

a) terméknek,

b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,

c)több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

d)ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a kézhezvételétől számított 14 napon elállni, a jelen ÁSZF 2. mellékleteként csatolt elállási és felmondási nyilatkozatminta felhasználásával, vagy erre irányuló egyéb egyértelmű nyilatkozat útján. A Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

b) Az ÁSZF 2. mellékleteként csatolt minta kitöltésén túlmenően olyan e-ticket vagy voucher esetén, amely nem adott időpontra szól (pl. bármikor felhasználható múzeumi belépők stb.) a Vásárlónak meg kell jelölnie az e-ticketen/voucheren szereplő kódszámot. Nyilatkozni kell továbbá arra nézve, hogy a Vásárló a jegyet nem használta fel. A jegyet nem szükséges megküldeni, mert azt a Szolgáltató elektronikusan érvényteleníti.

c) Amennyiben a Vásárló nem Belépőjegyet, hanem valamely merchandising árut vásárolt, vagy nem adott időpontra szóló jegyét kinyomtatott formában futárszolgálat útján kapta meg, úgy azt legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül vissza kell küldenie a Szolgáltató székhelyére (1139 Budapest, Váci út 99. 6. emelet). A Vásárlót terheli az áru visszaküldésének költsége. A Vásárló felel a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.

d) Ha a Vásárló jogszerűen eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget. A visszajáró összeget a Szolgáltató a Vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a Vásárlónak járó összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

e) Az elállási és felmondási jogról további részletes tájékoztatót talál a jelen ÁSZF 3. mellékleteként csatolva.

3. Az elállási jog gyakorlására vonatkozó eljárás szabályai

Mikor minősül érvényesnek az elállási jog gyakorlása?

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltató részére. Amennyiben a Fogyasztó postai úton küldi meg elállási nyilatkozatát, akkor a postára adás dátumát, amennyiben e-mailen keresztül, akkor az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. Javasoljuk, hogy a Fogyasztó a levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma, különös tekintettel az alábbiakra (bizonyítási teher).

Melyik félen van a bizonyítási teher?

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a vonatkozó jogszabályban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mit kell tennie a Szolgáltatónak azután, hogy a Fogyasztó gyakorolta az elállási jogát?

A Szolgáltató köteles e-mailben ésszerű határidőn belül visszaigazolni a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Mit kell tennie a Fogyasztónak azután, hogy megküldte elállási nyilatkozatát?

A Szolgáltató által üzemeltetett Webáruházban megvásárolt Jegyet (elektronikus kódot) nem kell visszaküldeni, akkor sem, ha esetlegesen kinyomtatásra került. Ha a Fogyasztó már terméket vásárolt, akkor elállás esetén köteles a megrendelt terméket a 1139. Budapest, Váci út 99. 6. emelet címre indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

Kit terhel a visszaküldés költsége?

A terméknek a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A Szolgáltató nem vállalja át a visszaszállítás lebonyolítását, illetve költségét a Fogyasztótól. A Szolgáltató az utánvéttel vagy portósan visszaküldött csomagot nem veszi át. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Fogyasztó felelhet a Termék értékcsökkenéséért elállás esetén

A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a Termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A Szolgáltató tehát követelheti a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés, illetve ésszerű költségeinek megtérítését.

Meddig kell a Webáruháznak visszatérítenie a vételárat és annak milyen elemeit a Fogyasztó elállása esetén?

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást (termék ára), ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a webáruház által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.

Mikor tartjuk vissza a visszajáró összeget?

A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Webáruház a korábbi időpontot veszi figyelembe.

Milyen módon fizetjük meg a Fogyasztónak a visszajáró összeget?

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató.

Hogyan vizsgáljuk meg a visszaérkező csomagot elállás, vagy csere esetén?

A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása során három fős bizottság van jelen, amely a termék sérülése, vagy egyéb hiányosság esetén (például a visszaküldött termék sérült, használt, koszos, vagy hiányos volt) a helyszínen jegyzőkönyvet vesz fel.

 

VIII. Kellékszavatosság, termékszavatosság

1. A kellékszavatosságról és termékszavatosságról szóló tájékoztató a jelen ÁSZF 4. melléklete.

 

IX. A Szolgáltató Szolgáltatásának korlátai

1. A Vásárló tudomásul veszi, hogy az internet sajátosságai miatt a Rendszer folyamatos üzemeltetése a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. A Szolgáltató ennek megfelelően nem garantálja a Szolgáltatás és a kapcsolódó Webáruház hibamentes és zavartalan működését, illetőleg, hogy a Szolgáltatáshoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz.

2. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás vagy a kapcsolódó Webáruház karbantartása érdekében, vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt a Szolgáltatást részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.

3. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Rendezvényszervezőktől beérkezett információkat eljuttassa az érdeklődőkhöz. Ugyanakkor a Szolgáltató nem vállal felelősséget a az egyes Rendezvényekhez kapcsolódó olyan információkkal, tartalmakkal kapcsolatban, amelyeket a Rendezvényszervező maga rögzített a rendszerben, vagy a Rendezvényszervezőtől kapott információkat rögzítette a Szolgáltató munkatársa.

4. A Szolgáltató csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel. A felelősség mértéke nem haladhatja meg a vásárlási tranzakció értékét.

5. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetés során vagy következtében keletkezik.

6. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Vásárló, a Rendezvényszervező, vagy harmadik személy szerződés-, illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.

 

X. A Rendezvényre vonatkozó szabályok

1. A Rendezvény a meghirdetettnek megfelelő lebonyolítása a Rendezvényszervező kötelezettsége. A Rendezvényszervező neve és más azonosítási adatai a Belépőjegy elülső oldalán szerepelnek. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a megvásárolt Belépőjeggyel látogatott Rendezvény megtartása, illetve az azon fellépő művészek, sportolók stb. előadásának, illetve részvételének minősége, a rendezvény lebonyolítása, megtartása kapcsán. A Rendezvényen való részvétel kapcsán a szolgáltatási jogviszony és szolgáltatási kötelezettség a Belépőjegyet felmutató személy, illetve a Rendezvényszervező között jön létre. Ezt a jogviszonyt a Rendezvény, illetve a Rendezvényszervező hivatalos honlapján található szabályzatok határozzák meg. A Szolgáltató ezért nem lehet részese a Rendezvényszervező és a Vásárló (illetve a jegy mindenkori birtokosa) közötti esetleges jogvitának, amely a Rendezvény minőségének elégtelensége vagy a rendezvény elmaradása miatt indul. A részvételi feltételek, a Rendezvény, illetve a Rendezvény helyszínéül szolgáló intézmény házirendje előadásonként és rendezvényenként jelentősen eltérhet. Ezeket a szabályokat a Rendezvényszervező jogosult megállapítani, így a Vásárló a Rendezvényszervezőtől tud e szabályok felől érdeklődni. A Belépőjegyek megvásárlásakor, illetve a belépéskor a házirend elfogadása kötelező.

2. A Belépőjegy szabadon átruházható, kivéve, ha a Belépőjegy névre-szóló és/vagy ha az adott Rendezvény szervezője ettől eltérően rendelkezik, de ebben az utóbbi esetben a Rendezvény adatlapja szabályokat tartalmaz erre vonatkozóan. A Vásárló kijelenti, hogy a Belépőjegyet csak akkor adja át más személynek, ha az új jegybirtokos a Szolgáltató és a Rendezvényszervező ÁSZF-jét, Adatkezelési tájékoztatóját, valamint a Rendezvény házirendjét elfogadta.

3. Amennyiben a Belépőjegyen más nem kerül feltüntetésre, a Belépőjegy a Belépőjegyen feltüntetett Rendezvényre egyszeri alkalommal történő belépésre jogosítja fel annak felmutatóját, egy főt. Elveszett, megrongálódott, megsemmisült Belépőjegy pótlására nincs lehetőség.

4. A Belépőjegyen feltüntetett kezdési időpont tájékoztató jellegű, a tényleges kezdés időpontja ettől eltérhet.

5. A Belépőjegy fajtájától függően digitális és analóg biztonsági megoldásokat tartalmazhat, amely védi a Belépőjegyet a hamisítás ellen. Amennyiben a Szolgáltató, a Rendezvényszervező, vagy a Rendezvény helyszínén közreműködő biztonsági szolgálat azt észleli, hogy a Belépőjegyen a biztonsági jelek sérültek, hiányosak, azokon szándékos rongálás jeleit vélik felfedezni, vagy azokat reprodukáltnak, másoltnak ítélik meg, a Belépőjegy felmutatójától a Rendezvényre történő belépést megtagadhatják, illetve a Rendezvény területének elhagyására szólíthatják fel. Az ilyen indoklással történt kitiltás miatt Vásárló semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel a Szolgáltatóval szemben.

6. Bizonyos Belépőjegyek csak bizonyos felhasználó kört jogosítanak fel a belépésre (gyermekjegy, nyugdíjas jegy, szakmai jegy stb.) A jogosultság meglétét a Szolgáltató a vásárláskor nem vizsgálja. A Rendezvényszervező a biztonsági szolgálaton keresztül jogosult annak ellenőrzésére, hogy a Belépőjegy felmutatója jogosult-e a speciális belépőjegy használatára. A belépés mindaddig megtagadható, amíg a használat jogosultságát a belépőjegy felmutatója nem igazolja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a jegy Vásárlója, illetve a Belépőjegy felmutatója kártérítésre nem jogosult.

7. Bizonyos esetekben a Belépőjegyek a Rendezvény területén belül is csak bizonyos területek látogatására jogosítanak fel.

8. A Rendezvényt mindenki csak a saját felelősségére látogathatja. Bár a Rendezvényszervező minden tőle elvárhatót megtesz a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében, a Jegyértékesítő az esetlegesen felelőtlenül viselkedő látogatók miatt felelősséget nem vállal. Bódultság, kábítószer- vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt a Rendezvény még érvényes Belépőjegy felmutatása mellett sem látogatható.

9. A Rendezvényről kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen a Rendezvény látogatói rögzítésre kerülhetnek; a Rendezvény látogatója ebből fakadóan nem támaszthat a Jegyértékesítő felé semmilyen igényt.

10. A részvételi feltételeket, a Rendezvény, illetve a Rendezvény helyszínéül szolgáló intézmény házirendjét, a biztonsági szolgálat és egyéb rendvédelmi szervek utasításait megszegő látogatót a Rendezvényszervező a Rendezvény biztonságos lebonyolítása, illetve a Rendezvényen tartózkodó látogatók zavartalan szórakozásának biztosítása érdekében eltávolíthatja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a Szolgáltató kártérítésre nem kötelezhető.

11. Szabad téren megrendezett Rendezvény esetében a Rendezvényszervezőnek lehetősége van tartalék rendezvénynapot (esőnap) meghirdetni. Amennyiben az esőnap dátuma meghirdetésre került, a Rendezvényszervező bármikor dönthet úgy, hogy a Rendezvényt az esőnapon tartja meg. A Szolgáltató e döntésről a Vásárlókat a Weboldalon keresztül haladéktalanul tájékoztatja, amint a Rendezvényszervezőtől az erre vonatkozó információkat megkapja. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Rendezvény esőnapon való megtartása miatt nem illeti meg elállási jog. A szakmában kialakult általános szokások szerint az időjárás miatti félbeszakítás, idő előtti befejezés, vagy késleltetett kezdés mellett is rendben megtartottnak kell tekinteni a Rendezvényt, amennyiben a Rendezvény több mint fele rendben megtartásra került, illetve a Rendezvény kezdése a Rendezvény tervezett hosszához képest 50 %-nál kevesebbet csúszik, vagy 25 %-nál kevesebb ideig kell szüneteltetni. A Rendezvényszervező jogosult ettől eltérő szabályokat meghatározni az esőnapra, illetve a részben megtartásra került Rendezvényekre vonatkozóan.

Azon szabad téren megrendezett Rendezvény esetében, amely rendelkezik esőhelyszínnel, Vásárló a jegyvásárlással automatikusan tudomásul veszi, hogy a Rendezvényszervező szabadon dönthet az adott rendezvény esőhelyszínen történő megtartása mellett.

12. A Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a Rendezvény esetleges meghiúsulása esetén a Vásárlót tájékoztassa és a jegyek visszaváltását elősegítse. Ugyanakkor a Vásárló tudomásul veszi, hogy a Rendezvény elmaradása esetén a jegyek visszaváltásának folyamatát, helyszínét, határidejét a Rendezvényszervező dönti el és annak megvalósulásáért a Rendezvényszervező a felelős. A Szolgáltató haladéktalanul közzéteszi Jegy.hu oldalon a jegy-visszaváltásra vonatkozó adatokat, amint azokat hivatalos formában megkapta a Rendezvényszervezőtől. Amennyiben a Rendezvényszervező másként nem dönt, a Szolgáltató által elektronikus formában értékesített Belépőjegyeket nem kell visszaküldeni, bemutatni a Szolgáltatónak, azt a Szolgáltató a jegyrendszerben szereplő adatok alapján váltja vissza. A Szolgáltató a Rendezvényszervezőtől érkező, a Belépőjegyek visszaváltására vonatkozó megbízás hiányában a Belépőjegyek visszaváltására, a Belépőjegyek vételárának visszatérítésére nem kötelezhető. A Belépőjegy árán felül, - amelyet a visszaváltást végző köteles teljes értéken visszaváltani - sem a Rendezvényszervező, sem a visszaváltást végző nem köteles semmilyen vélt vagy valós kár, költség megtérítésére. A Rendezvény elmaradásán kívül egyéb esetekben a Belépőjegyek visszaváltására nincs mód. A Rendezvény elmaradása esetén a Belépőjegy megvásárlása során igénybe vett egyéb szolgáltatások árának visszatérítésének jogosságát aszerint kell megítélni, hogy az egyes szolgáltatások a szolgáltatás nyújtója által teljesítésbe mentek-e. A felszámított szolgáltatási díj a jegyvásárlási rendszer használatának a díja, nem tartozik a jegyárhoz. Az előadás elmaradása esetén a szolgáltatási díj visszatérítésre kerül, kivéve, ha az elmaradásra olyan okból kerül sor, amelyet a X.13. pont részletez.

13. Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, járványügyi hatósági határozat, intézkedés vagy javaslat, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más előre nem látható és elháríthatatlan akadály, vagy a Rendezvényszervezőnek a járvánnyal kapcsolatos okból meghozott döntése következményeképpen, amely a Vásárló, illetőleg a Szolgáltató hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt. Amennyiben a fent felsorolt körülmények következményeképpen egy Rendezvény lemondására kerül, erről a Szolgáltató a lehető leghamarabb értesíti a Vásárlókat. Az akadály megszűnése után a Rendezvényszervező saját döntése szerint pótolhatja az elmaradt Rendezvényt, ha ezt a lemondással érintett Rendezvények száma, az akadály jellege és az érintett Vásárlók száma, valamint a Rendezvényszervező rendelkezésére álló kapacitások lehetővé teszik. Rendezvény-elmaradás esetén a Vásárlók kártalanításáról a Rendezvényszervező dönt, és biztosítja a kártalanítás fedezetét. Ennek hiányában a Szolgáltató a belépőjegy vételárának visszafizetésére nem köteles.

 

XI. Felelősségi kérdések, valamint a Webáruházban megjelenő védjegyek és szerzői jogok

1. A Vásárló a Webáruházat, a webshop felületét kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő károkért a szándékosan vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

2. A Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a Webáruház használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

3. A Vásárló által a Webáruház használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Webáruház jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Webáruház jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal. A vonatkozó részletes szabályokat – a DSA rendelet szabályainak figyelembevételével – a jelen dokumentum 7. melléklete tartalmazza.

4. A Webáruház oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más Webáruházak oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

5. Amennyiben Ön a Webáruházban kifogásolható tartalmat észlel, kérjük, hogy azt haladéktalanul jelezze a Szolgáltató felé. A vonatkozó részletes szabályokat – a DSA rendelet szabályainak figyelembevételével – a jelen dokumentum 7. melléklete tartalmazza.

6. A Vásárló által a Webáruház használatával kapcsolatban közölt megjegyzéseken (pl. chat, blog), észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a Szolgáltató korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez, ez azonban nem jelenti azt, hogy bármely bejegyzés, megjegyzés stb. a Szolgáltató véleményét tükrözné. A Szolgáltató korlátozás nélkül jogosult a Webáruház használói észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, átadására, közzétételére, törlésére, nyilvánosságra hozatalára anélkül, hogy ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.

7. Szerzői jogok és azok megsértésének következményei

A Webáruház egésze, annak grafikus elemei, szövege, blogbejegyzésben írt cikkek és technikai megoldásai és a szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog alatt állnak. A Szolgáltató, és/vagy a Szolgáltató szerződött partnere a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Webáruház, valamint a Webáruházon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak, bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát, fotót és egyéb anyagokat, a Webáruház felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Webáruház tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása – kivéve, ha jogszabály kifejezetten ezzel ellentétesen rendelkezik - kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.

A fentiekben meghatározott, felhasználási engedély nélküli tartalom felhasználása esetén a Szolgáltató kártérítés, kötbér és/vagy sérelemdíj követelésére jogosult.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően, a Webáruház használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Vásárlónak a Webáruházba szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Webáruház által foglalt minden más domain névre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Webáruház adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Webáruház által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Webáruház adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

8. A Vásárló által közölt adatok, információk, fogyasztói értékelések

A Webáruház használója teljes mértékben felel az általa a Szolgáltatónak az oldal igénybevételével eljuttatott információkért, így tartalmilag, azok valódiságát tekintve és az esetleges kapcsolódó szerzői jogok tekintetében is. A vonatkozó további részletes szabályokat – a DSA rendelet szabályainak figyelembevételével – a jelen dokumentum 7. melléklete tartalmaz. A Webáruház felhasználója hozzájárul az általa megadott adatok és információk tárolásához, statisztikai elemzésekhez és egyéb – a személyes adatok védelmét nem sértő – üzleti célokra történő felhasználásához bármilyen formában és bármilyen aktuális vagy jövőbeli eszközzel, beleértve az összes tartalmat, audio és video tartalmat is, melyet Ön küld el akár harmadik feleken keresztül is.

A Szolgáltató nem biztosít hozzáférést a termékek fogyasztói értékeléseihez, illetve ilyen értékeléseket nem gyűjt.

9. Jogról lemondás feltételei

A Szolgáltató részéről bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Amennyiben a Szolgáltató valamely, jelen ÁSZF alapján őt megillető jogát nem gyakorolja, nem tekinthető az adott jogról történő lemondásnak.

 

XII. A panaszkezelés módja

1. A panaszkezelési feladatokat a Szolgáltató és a Rendezvényszervező megállapodása alapján a Szolgáltató végzi. A panaszkezelési feladatok elvégzése nem jelenti azt, hogy a vásárlói igények jogossága esetén a felelősség a Szolgáltatót terhelné. A Szolgáltató székhelye, a panaszügyintézés helye, az ügyfélszolgálatának levelezési címe, elektronikus levelezési címe, internetes címe az ÁSZF I. pontjában található.

2. Panaszügyintézés

Mikor tehet Ön panaszt?

Ön panaszt tehet a Szolgáltatónál a webáruháznak és minden, a webáruház érdekében vagy javára eljáró személynek a magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, ami a termék(ek)nek Ön részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban áll.

Hogyan teheti meg panaszát?

Ön a panaszát a jelen ÁSZF I. pontjában jelzett ügyfélszolgálati elérhetőségeken keresztül teheti meg.

Az Ön panaszának a következő információkat kell tartalmaznia ahhoz, hogy a Szolgáltató cselekedni tudjon:

a. Információ, amely lehetővé teszi a Szolgáltató számára, hogy kapcsolatba lépjen Önnel (azaz név és cím, telefonszám és/vagy e-mail cím);

b. Elegendő információ a vásárlási tranzakcióval kapcsolatosan: a jegyet megvásárló személy neve és elérhetőségei, különös tekintettel a vásárlás során használt e-mail címre, a tranzakció azonosítója, az előadás megnevezése és ideje, helyre szóló előadás esetén azok a helyek, amelyekre a megvásárolt jegyek szóltak, banki azonosító (ha rendelkezésre áll);

c. Elegendő információ a Szolgáltató vagy a Rendezvényszervező jogsértő magatartásának azonosításához (amely miatt a panasz szükségessé vált);

d. Amennyiben nem Ön a jegy megvásárlója, úgy a jegyvásárlótól kapott meghatalmazás;

e. Amennyiben nem a jegyvásárlás során használt e-mailről küldi meg a panaszát, annak igazolása, hogy Ön a jegy vásárlója.

Megértjük, hogy a Rendezvény lebonyolításával, illetve a jegyvásárlással kapcsolatos bármely kellemetlenség milyen elkeserítő lehet, de ügyfélszolgálatuk nagy tapasztalattal rendelkezik a jogos panaszok elintézésében. A gyors intézkedéshez azonban mindenképpen szükséges, hogy panaszát kulturált hangnemben, a fenti adatokat tartalmazva fogalmazza meg.

Hol tehet Ön panaszt?

Ön a Termékkel vagy a Webáruház értékesítési tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait elsősorban közvetlenül a jelen ÁSZF I. pontjában jelzett ügyfélszolgálati elérhetőségeken keresztül terjesztheti elő.

A szóbeli panasz kivizsgálásának szabályai

A Szolgáltató személyes és telefonos panasz-ügyintézést alapvetően nem folytat. Kérjük a jelen ÁSZF I. pontjában jelzett ügyfélszolgálati elérhetőségeket vegye igénybe panasza megtételekor.

A szóbeli panaszt a Szolgáltató a lehetőségekhez mérten azonnal megvizsgálja és amennyiben arra lehetősége van, szükség szerint orvosolja. Ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel.

A jegyzőkönyvre vonatkozó szabályok

A Szolgáltató az elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén Önnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg – legkésőbb 30 napon belül - megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. A Webáruház panaszról felvett jegyzőkönyv másolatát a panasz felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak bemutatni. A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Webáruház egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

Egyekekben a szóbeli panasz feldolgozásakor a Webáruház az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

Írásbeli panasz

A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja és intézkedik annak közléséről.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja Önt. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles Önt írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

4. A Szolgáltató nem folytat közszolgáltatási tevékenységet, így nem vonatkoznak rá az ilyen tevékenységet folytató szolgáltatókra vonatkozó speciális törvényi szabályok (speciális ügyfélszolgálat működtetése, meghosszabbított ügyfélfogadási idő, előzetes időpont foglalás, folyamatos elérhetőség, öt perces bejelentkezési idő, vásárlóvédelmi referens stb.).

5. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testülethez is. Összességében a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztónak minősülő Vásárló számára: (i) Békéltető testületi eljárás; (ii) Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál; (iii) Vitarendezési eljárás az EU online vitarendezési platformján keresztül; (iv) Bírósági eljárás kezdeményezése.

Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése.

A Fogyasztó fogalmát az 5. melléklet tartalmazza. A békéltető testülethez fordulás előfeltétele, hogy a fogyasztó megkísérelje a jogvita rendezését a Szolgáltatóval. A békéltető testület eljárása a Fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell:

• a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,

• a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,

• ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,

• a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,

• a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését

• a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,

• a testület döntésére irányuló indítványt,

• a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a Fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a Szolgáltató írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a Fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről. Ha a Fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárás során együttműködési kötelezettség terheli. Ennek megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel. A Szolgáltató az eljárás keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára. A békéltető testületek online járnak el és személyes meghallgatást csak a fogyasztó kérelmére tartanak. Az online meghallgatáson a vállalkozás egyezség létrehozására feljogosított képviselője köteles online részt venni. Ha a fogyasztó személyes meghallgatást kér, a vállalkozás egyezség létrehozására feljogosított képviselője köteles legalább online részt venni a meghallgatáson.

A békéltető testületek alávetési nyilatkozat nélkül is kötelezést tartalmazó határozatot hozhatnak a vállalkozásokkal szemben, ha a fogyasztói kérelem megalapozott és az érvényesíteni kívánt kárigény nem haladja meg a 200 ezer forintot. Amennyiben a vállalkozás nem teljesíti a határozatot, a fogyasztó kérheti a bíróságtól, hogy a kötelezést végrehajtási záradékkal lássák el. Ezután pedig végrehajtási eljárást kezdeményezhet a fogyasztó a vállalkozással szemben a teljesítésére. A kötelezést tartalmazó határozat tehát egy azonnal végrehajtható határozat. Amennyiben a fogyasztó igénye a 200 ezer forintos összeghatárnál magasabb és a vállalkozás nem tesz alávetési nyilatkozatot, csak ajánlást tartalmazó határozatot hozhat a békéltető testület.

8 békéltető testület működik, amelyek illetékességi területe az alábbiak szerint alakul:

Budapesti Békéltető Testület Budapest

Baranya Vármegyei Békéltető TestületBaranya vármegye, Somogy vármegye, Tolna vármegye

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, Heves vármegye, Nógrád vármegye

Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület Békés vármegye, Bács-Kiskun vármegye, Csongrád-Csanád vármegye

Fejér Vármegyei Békéltető Testület Fejér vármegye, Komárom-Esztergom vármegye, Veszprém vármegye

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető TestületGyőr-Moson-Sopron vármegye, Vas vármegye, Zala vármegye

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület Jász-Nagykun-Szolnok vármegye, Hajdú-Bihar vármegye, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Pest Vármegyei Békéltető Testület Pest vármegye

Ezeken a központokon kívül a megyeszékhelyeken továbbra is sor kerülhet személyes meghallgatásra a fogyasztó választása esetén.

A békéltető testületek címe és adatai:

1. Baranya Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Telefonszáma: (72) 507-154; (20) 283-3422

Elnök: Dr. Gőbölös Réka

Honlap cím: www.baranyabekeltetes.hu

E-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu; kerelem@baranyabekeltetes.hu

2. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Levelezési cím: 3501 Miskolc Pf. 376.
Telefonszáma: (46) 501-090
Elnök: Dr. Tulipán Péter
Honlap cím: www.bekeltetes.borsodmegye.hu
E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

3. Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Levelezési cím: 1253 Budapest Pf. 10.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Elnök: Dr. Inzelt Éva Veronika

Honlap cím: www.bekeltet.bkik.hu

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

4. Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Elnök: Dr. Horváth Péter Károly

Honlap cím: www.bekeltetes-csongrad.hu

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

5. Fejér Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Elnök: Dr. Csapó Csilla

Honlap cím: www.bekeltetesfejer.hu

E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu

6. Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/A.

Telefonszáma: (96) 520-217

Elnök: Dr. Bagoly Beáta

Honlap cím: www.bekeltetesgyor.hu/hu; www.gymsmkik.hu/bekelteto

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

7. Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszáma: (52) 500-710; (52) 500-745

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt

Honlap cím: www.hbmbekeltetes.hu

E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

8. Pest Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV. emelet 2.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefonszáma: (1) 792-7881

Elnök: Dr. Nadrai Géza

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu; www.pestmegyeibekelteto.hu

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Ha Ön fogyasztói jogainak megsértését észleli, panasszal fordulhat a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi hatóság kérelemre, vagy hivatalból eljár, vizsgálva ezzel a Szolgáltató piaci magatartását fogyasztóvédelmi szempontból. Az Ön egyedi ügyét azonban a békéltető testület oldja meg, azaz a fogyasztóvédelmi hatóság ebben az esetben átteszi a kérelmező ügyét a békéltető testülethez. Általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatalokat jelölte ki a jogszabály. A kormányhivatalok elérhetősége: https://fogyasztovedelmireferens.hu/hatosagok-es-bekelteto-testuletek-elerhetosegei/

Online adásvételi szerződéssel összefüggő fogyasztói jogvita esetén lehetőség van arra, hogy a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják az alábbi linken keresztül elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU . Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a békéltető testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat.

Amennyiben a Vásárló nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint. A pert keresetlevéllel kell megindítani. A keresetlevélhez csatolni kell minden olyan okiratot, annak másolatát, amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik a Vásárló.

A keresetlevélben az alábbi információkat kell feltüntetni:

• az eljáró bíróságot;

• a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;

• az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;

• azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;

• a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

 

XIII. Záró rendelkezések

1. A Szolgáltató annak érdekében, hogy azok az ügyfelei is megismerhessék a vásárlásukkal, illetve a Belépőjegyekkel kapcsolatos szabályokat, akiknek nincs alkalmuk a Szolgáltató ÁSZF-jét on-line módon részletesen áttanulmányozni, a Szolgáltató felkérte a vele szerződéses kapcsolatban álló jegyirodákat, hogy a jelen ÁSZF-et, de legalább az ÁSZF 1. mellékletében szereplő összefoglalót az irodában jól látható helyen, folyamatosan tegyék elérhetővé mindazoknak a jegyvásárlóknak, akik a Szolgáltató Rendszeréből vásárolnak. A jegyirodában való jegyvásárlás során az ÁSZF 1. mellékletében szereplő összefoglalót el kell fogadtatni a jegyvásárlóval, amely szabályok írásbeli szerződést hoznak létre a Vásárló és a Szolgáltató között. Az ÁSZF korábbi verziói megtekinthetőek az ÁSZF megnyitásakor megjelenő dátumokra való kattintással.

2. A Szolgáltató jogosult alvállalkozókat, adatfeldolgozókat igénybe venni. Az alvállalkozókért úgy felel, mintha a szolgáltatást maga nyújtotta volna.

3. Online terrorista tartalmakra vonatkozó tájékoztatás

Az online terrorista tartalom terjesztésével szembeni fellépésről szóló, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2021/784 rendelete, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2011 évi CVIII. törvény szabályokat állapít meg az olyan visszaélések elleni fellépésre vonatkozóan, amelyek célja online terrorista tartalom nyilvános terjesztése. A Szolgáltató a fenti jogszabályok szerint köteles kapcsolattartó pontot kijelölni. A Szolgáltató kapcsolattartó pontjának adatai: a) neve: INTERTICKET Kft., b) székhelye szerinti tagállam: Magyarország, c) a kapcsolattartó pont (e-mail cím): interticket@interticket.hu d) a kapcsolattartó pont nyelve: magyar, angol.

A kapcsolattartó pont kizárólag az online terrorista tartalom terjesztésével szembeni fellépés céljából használható. Más jellegű megkereséseivel keresse az ügyfélszolgálatot. Az online terrorista tartalom terjesztésével szembeni fellépéssel kapcsolatos további szabályokat a jelen ÁSZF 6. számú melléklete tartalmaz.

4. A DSA rendelettel kapcsolatos tájékoztatás

A Szolgáltató egyedüli kapcsolattartó pontja magyar és angol nyelven, a következő e-mail címen érhető el: DSA@interticket.hu . A kapcsolattartó pont kommunikációja nem kizárólag automatizált eszközökön alapszik, hanem elsődlegesen emberi erőforrás alkalmazásán. A DSA rendeletre vonatkozó részletes tájékoztató elérhető a jelen ÁSZF 7. mellékletében.

5. A jelen ÁSZF magyar nyelven készült, értelmezésében a magyar jog szabályai az irányadók. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadók.

1. melléklet

Az INTERTICKET Kft. szerződése a jegyirodában jegyet vásárlóknak

A jegyirodákban Jegyet vásárlókra is vonatkoznak a jelen ÁSZF X. pontjában szereplő szabályok, amelyről a jegyiroda – a fennálló szerződése értelmében – köteles a jegyvásárlót tájékoztatni.

 

2. melléklet

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(Kérjük, csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza, ha olyan jegyet vásárolt, mely nem adott időpontra szól, illetve, ha nem jegyet, hanem más árut vásárolt.)

"Címzett: InterTicket Kft.

1139 Budapest, Váci út 99. 6. emelet

interticket@interticket.hu

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés (jegyvásárlás) időpontja /átvétel időpontja:

Az elektronikus jegy kódszáma / online esemény esetén, vagy más áru vásárlása esetén a vásárláshoz tartozó számla száma:

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jegyet nem használtam fel / az online eseményt nem tekintettem meg. (Csak abban az esetben, ha jegyvásárlás történt.)

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A vásárláskor használt e-mail cím:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:…”

3. melléklet

Tájékoztatás az elállási jogról

Az elállás a fogyasztó joga

Az itt felsorolt jogok a fogyasztónak minősülő Vásárlókat illetik meg (továbbiakban: „Fogyasztó” – lásd még a Fogalommeghatározásokat az 5. mellékletben). Ennek megfelelően cégek, intézmények, közületek stb. (jogi személyek) nem gyakorolhatják az alábbiak szerinti elállási jogot.

Amennyiben Ön olyan jegyet vásárolt, amely nem adott időpontra szól (pl. bármikor felhasználható múzeumi belépők stb.) illetve, ha a jegyen kívül olyan más terméket (pl. könyv, kiadvány, merchandising termékek stb.) vásárolt, úgy 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § értelmében, termék adásvételére irányuló szerződés esetén a

a)terméknek,

b)több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,

c)több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

d)ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül jogosult a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

A Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog adott időpontra vagy időszakra szóló Belépőjegy/bérlet vásárlása esetén, mivel a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet ezt a jogot nem biztosítja szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki.

Amennyiben a Vásárló olyan online eseményre vásárol Belépőjegyet, amely megadott időintervallumban elérhető, és ezen idősávon belül egyszer vagy többször megtekinthető (megtekinthető videó tartalom, video on demand), úgy a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. § (1) m) pontja szerint a „Videó megtekintése” gombra kattintva, vagy a videó megtekintését bármely módon megkezdve a Vásárló kifejezett, előzetes beleegyezését adja ahhoz, hogy a Szolgáltató a teljesítést megkezdje, valamint nyilatkozik annak tudomásul vételéről, hogy a 14 napos elállási jogával a továbbiakban nem élhet, hiszen a videó tartalom megtekintését már megkezdte.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát juttassa el (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: InterTicket Kft., székhely: 1139 Budapest, Váci út 99. 6. emelet, email: interticket@interticket.hu. Ebből a célból felhasználhatja a 2. számú mellékletként megtalálható elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállási jog gyakorlására vonatkozó eljárás szabályai

Mikor minősül érvényesnek az elállási jog gyakorlása?

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltató részére. Amennyiben a Fogyasztó postai úton küldi meg elállási nyilatkozatát, akkor a postára adás dátumát, amennyiben e-mailen keresztül, akkor az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. Javasoljuk, hogy a Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma, különös tekintettel az alábbiakra (bizonyítási teher).

Melyik félen van a bizonyítási teher?

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a vonatkozó jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mit kell tennie a Szolgáltatónak azután, hogy a Fogyasztó gyakorolta az elállási jogát?

A Szolgáltató köteles e-mailben ésszerű határidőn belül visszaigazolni a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Mit kell tennie a Fogyasztónak azután, hogy megküldte elállási nyilatkozatát?

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt Terméket a Szolgáltató által a jelen ÁSZF I. pontjában feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a Terméket.

Kit terhel a visszaküldés költsége?

A Terméknek a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A Szolgáltató nem vállalja át a visszaszállítás lebonyolítását, illetve költségét a Fogyasztótól. A Szolgáltató az utánvéttel vagy portósan visszaküldött csomagot nem veszi át. A Termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Fogyasztó felelhet a Termék értékcsökkenéséért elállás esetén

A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a Termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A Szolgáltató tehát követelheti a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés, illetve ésszerű költségeinek megtérítését.

Meddig kell a Webáruháznak visszatérítenie a vételárat és annak milyen elemeit a Fogyasztó elállása esetén?

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást (termék ára), ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.

Mikor tartjuk vissza a visszajáró összeget?

A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Webáruház a korábbi időpontot veszi figyelembe.

Milyen módon fizetjük meg a Fogyasztónak a visszajáró összeget?

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató. Az ilyen visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Hogyan vizsgáljuk meg a visszaérkező csomagot elállás, vagy csere esetén?

A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálására három fős bizottság jelenlétében kerül sor. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség (például, hogy a visszaküldött termék sérült, használt, koszos, vagy hiányos volt).

 

4. melléklet

TÁJÉKOZTATÓ A SZAVATOSSÁGI, JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL

Felhívjuk tisztelt Vásárlóink figyelmét, hogy a jelen mellékletben foglalt tájékoztatást jogszabályi kötelezettségünk alapján tesszük közzé, az abban foglaltak egy része nem vonatkozik a Szolgáltató által értékesített termékekre. Amennyiben bármilyen kérdése van az Önt megillető szavatossági, jótállási jogokról, keresse ügyfélszolgálatunkat a jelen ÁSZF I. pontjában feltüntetett elérhetőségeken.

A tájékoztatóban megadott jogaival Ön akkor élhet, ha a Webáruház hibásan teljesített Önnek. Hibás teljesítésről akkor beszélünk, ha a Webáruház szolgáltatása (a Termék) nem felel meg a Szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Fontos, hogy a Webáruház nem teljesített hibásan, ha Ön a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte vagy ismernie kellett (pl. minőségcsökkent leértékelt Termék esetén).

Az alábbiak teljesülése esetén minősül szerződésszerűnek a Webáruház szolgáltatása (a Termék vagy egyéb kapcsolódó szolgáltatások):

a) meg kell felelnie a szerződésben foglalt leírásnak, mennyiségnek, minőségnek, típusnak, valamint rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott funkcionalitással, kompatibilitással, interoperabilitással és egyéb, a szerződés szerinti jellemzőkkel;

b) alkalmasnak kell lennie a fogyasztó által meghatározott bármely célra, amelyet a fogyasztó legkésőbb a szerződés megkötésekor a Webáruház tudomására hozott, és amelyet a vállalkozás elfogadott;

c) rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott valamennyi tartozékkal, használati útmutatóval - ideértve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást, a telepítési utasítást, valamint az ügyfélszolgálati támogatást -; és

d) biztosítania kell a szerződésben meghatározott frissítéseket.

További feltétele a szerződésszerű teljesítésnek az, hogy a Termék vagy a Webáruház egyéb szolgáltatása:

(i) alkalmas legyen azokra a célokra, amelyeket azonos típusú szolgáltatás esetén jogszabály, műszaki szabvány vagy műszaki szabvány hiányában az irányadó magatartási kódex előír;

(ii) rendelkezzen a fogyasztó által észszerűen elvárható azon mennyiséggel, minőséggel, teljesítmény- és egyéb jellemzőkkel - különösen a funkcionalitás, a kompatibilitás, a hozzáférhetőség, a folyamatosság és a biztonságosság tekintetében -, amely azonos típusú szolgáltatás esetén szokásos, figyelembe véve a Webáruház, annak képviselője vagy az értékesítési láncban részt vevő más személy a szolgáltatás konkrét tulajdonságaira vonatkozó nyilvános - különösen hirdetésben vagy címkén tett - kijelentését;

(iii) rendelkeznie kell a fogyasztó által észszerűen elvárható tartozékokkal és útmutatókkal - ideértve a csomagolást, illetve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást -; és

(iv) meg kell felelnie a Webáruház által a szerződéskötést megelőzően mintaként, modellként bemutatott vagy próbaverzióként elérhetővé tett szolgáltatás tulajdonságainak, leírásának.

Fontos: A Webáruház szolgáltatásának nem kell megfelelnie a (ii) pontban említett nyilvános kijelentésnek, ha a Webáruház bizonyítja, hogy

a) a nyilvános kijelentést nem ismerte, és azt nem is kellett ismernie;

b) a nyilvános kijelentést a szerződéskötés időpontjáig már megfelelő módon helyesbítették; vagy

c) a nyilvános kijelentés a fogyasztó szerződéskötési elhatározását nem befolyásolhatta.

Hibás teljesítés áru adásvételi szerződés esetén

A Webáruház hibásan teljesít, ha a Termék hibája a szakszerűtlen üzembe helyezéséből fakad, feltéve, hogy

a) az üzembe helyezés az adásvételi szerződés részét képezi, és azt a Webáruház végezte el, vagy a Webáruház felelősségvállalása mellett végezték el; vagy

b) az üzembe helyezést a fogyasztónak kellett elvégeznie, és a szakszerűtlen üzembe helyezés a Webáruház által - illetve digitális elemeket tartalmazó áruk esetében a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás szolgáltatója által - rendelkezésre bocsátott üzembe helyezési utasítások hiányosságainak következménye.

Ha az adásvételi szerződés szerint az árut (Terméket) a Webáruház helyezi üzembe, vagy az üzembe helyezés a Webáruház felelősségvállalása mellett történik, a teljesítést akkor kell a Webáruház által befejezettnek tekinteni, amikor az üzembe helyezés befejeződött.

Ha a digitális elemeket tartalmazó áru esetében az adásvételi szerződés a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatásáról rendelkezik, a Webáruház felel az áru digitális tartalommal vagy digitális szolgáltatással kapcsolatos hibájáért, amennyiben a hiba

a) két évet meg nem haladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén az áru teljesítésétől számított két éven belül; vagy

b) két évet meghaladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén a folyamatos szolgáltatás teljes időtartama alatt

következik be vagy válik felismerhetővé.

Hibás teljesítés digitális elemeket tartalmazó áru esetén

Digitális elemeket tartalmazó áru esetében a Webáruháznak biztosítania kell, hogy a fogyasztó értesítést kapjon az áru digitális tartalmának vagy az azzal kapcsolatos digitális szolgáltatás olyan frissítéseiről - ideértve a biztonsági frissítéseket is -, amelyek az áru szerződésszerűségének fenntartásához szükségesek, valamint biztosítania kell, hogy a fogyasztó meg is kapja azokat.

A Webáruháznak a frissítés elérhetővé tételét az alábbi időtartamokig kell biztosítania:

Ha az adásvételi szerződés

a) a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás egyszeri szolgáltatásáról rendelkezik, akkor addig, amíg az áru és a digitális elemek típusa és célja, valamint az egyedi körülmények és a szerződés jellege alapján a fogyasztó által észszerűen elvárható; vagy

b) a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás tekintetében meghatározott időszakon keresztül történő folyamatos szolgáltatásról rendelkezik, akkor két évet meg nem haladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén az áru teljesítésétől számított két évig vagy két évet meghaladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén a folyamatos szolgáltatás teljes időtartama alatt.

Ha a fogyasztó nem telepíti észszerű határidőn belül a rendelkezésre bocsátott frissítéseket, a Webáruház nem felel az áru hibájáért, ha az kizárólag a vonatkozó frissítés alkalmazásának hiányából fakad, feltéve, hogy

a) a Webáruház tájékoztatta a fogyasztót a frissítés elérhetőségéről és a telepítés fogyasztó általi elmulasztásának következményeiről; és

b) a frissítés fogyasztó általi telepítésének elmulasztása vagy a frissítés fogyasztó általi helytelen telepítése nem a Webáruház által biztosított telepítési útmutató hiányosságának tudható be.

Nem állapítható meg hibás teljesítés, ha a szerződés megkötésekor a fogyasztó külön tájékoztatást kapott arról, hogy az áru valamely konkrét tulajdonsága eltér a jelen Tájékoztatóban leírt követelményektől, és az adásvételi szerződés megkötésekor a fogyasztó ezt az eltérést külön, kifejezetten elfogadta.

Szavatosság és jótállás viszonya

A jótállás és a szavatossági jogok egymás mellett érvényesülnek. Alapvető különbség köztük, hogy jótállás esetén a Fogyasztó számára kedvezőbben vannak megállapítva a bizonyítási teher szabályai.

Hibás teljesítés

Egy Termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Nem minősül hibás teljesítésnek az, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy ismernie kellett.

Fogyasztói szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő egy éven belül a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

Kellékszavatosság

Ön a Webáruház hibás teljesítése esetén a Webáruházzal szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv és a 373/2021. (VI.30) Korm. rendelet szabályai szerint. Fogyasztói szerződés keretében vásárolt új termék vásárlása esetén az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait érvényesíteni már nem tudja.

Használt termékek esetében 2 évnél rövidebb elévülési határidő is kiköthető. A Webáruház az általa értékesített használt termékek esetében minden esetben 1 év szavatosságot vállal, melynek értelmében Ön 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti kellékszavatossági igényét. Amennyiben nem fogyasztói szerződésről van szó, a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit. Ön közvetlenül a Webáruházzal szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

a) Kellékszavatosság keretében érvényesíthető igények

Ön – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Webáruház számára más igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Webáruház költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A kijavításra nyitva álló határidő a fogyasztási cikk átvételekor indul.

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Webáruházzal.

Ön a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt vagy arra a Webáruház adott okot.

Ha a szavatossági igényét a Terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a Termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

b) A Webáruház mentesülése a kellékszavatossági kötelezettsége alól

A szerződés teljesítésétől számított 6 hónapon (áru és digitális elemet tartalmazó áru adásvétele esetén 12 hónapon) belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha igazolja, hogy a Terméket a Webáruháztól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Webáruház csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a Termék hibája az Ön részére történő átadást követően keletkezett.

Amennyiben a Webáruház bizonyítani tudja, hogy a hiba oka Önnek felróható okból keletkezett, nem köteles az Ön által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap (áru és digitális elemet tartalmazó áru adásvétele esetén 12 hónap) eltelte után azonban már köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Kellékszavatossági szabályok áru adásvételére irányuló fogyasztói szerződés esetén

A Webáruház megtagadhatja az áru szerződésszerűvé tételét, ha a kijavítás, illetve a kicserélés lehetetlen, vagy ha az aránytalan többletköltséget eredményezne a Webáruháznak, figyelembe véve valamennyi körülményt, ideértve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, valamint a szerződésszegés súlyát.

A fogyasztó akkor is jogosult - a szerződésszegés súlyához igazodva - az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha

a) a Webáruház nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de részben vagy egészben nem teljesítette a lent meghatározott feltételeket, vagy megtagadta az áru szerződésszerűvé tételét;

b) ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a Webáruház megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét;

c) a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy

d) a Webáruház nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a Webáruház észszerű határidőn belül vagy a fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé tenni.

Ha a fogyasztó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az adásvételi szerződést, a Webáruházat terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.

A fogyasztó jogosult a vételár még fennmaradó részét - a szerződésszegés súlyához igazodva - részben vagy egészben visszatartani mindaddig, amíg a Webáruház nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.

Az áru kijavításának vagy kicserélésének elvégzésére nyitva álló észszerű határidőt attól az időponttól kell számítani, amikor a fogyasztó közölte a hibát a vállalkozással.

A fogyasztónak az árut a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében a Webáruház rendelkezésére kell bocsátania.

Feltételek:

A Webáruháznak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét. Ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően - a hiba felismerhetővé válása előtt - üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.

Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a fogyasztónak szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a fogyasztó által ténylegesen megkapott áru értékének különbözetével.

A fogyasztó adásvételi szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga a Webáruháznak címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.

Ha a hibás teljesítés az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott árunak csak meghatározott részét érinti, és azok tekintetében a szerződés megszüntetésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei fennállnak, a fogyasztó az adásvételi szerződést csak a hibás áru tekintetében szüntetheti meg, de az azokkal együtt szerzett bármely egyéb áru vonatkozásában is megszüntetheti, ha a fogyasztótól nem várható el észszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő árukat tartsa meg.

Ha a fogyasztó az adásvételi szerződést teljes egészében vagy - a fenti bekezdés szerint - az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott áruk egy része tekintetében szünteti meg, úgy

a) a fogyasztónak a Webáruház költségére vissza kell küldenie a Webáruháznak az érintett árut; és

b) a Webáruháznak haladéktalanul vissza kell térítenie a fogyasztó részére az érintett áru vonatkozásában teljesített vételárat, amint az árut vagy az áru visszaküldését alátámasztó igazolást átvette.

Termékszavatosság

A Termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló – választása szerint – elállhat (lásd. 6. pont) vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Önt azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

a) Termékszavatosság keretében érvényesíthető igények

Termékszavatossági igényként kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

Termékszavatossági igényét a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

b) A gyártó mentesülése a termékszavatossági kötelezettsége alól

A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

• a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

• a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

• a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Jótállás

Hibás teljesítés esetén a Webáruház jótállásra köteles az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben felsorolt új tartós fogyasztási cikkek (pl. műszaki cikkek, szerszámok, gépek), valamint az ott meghatározott körben azok tartozékai és alkotórészei eladása esetén.

A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új Termékekre terjed ki és csak a Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

A jótállási jogokat kizárólag a fogyasztónak minősülő Vásárló érvényesíthet.

A Webáruház az egyes Termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a Termék a Vásárló általi átvételekor adott garanciajegyen (jótállási jegyen) szereplő adatok útján közli.

A Webáruház jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás időtartama

-10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,

-100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

-250 000 forint eladási ár felett három év.

A fenti határidők elmulasztása jogvesztéssel jár. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt Ön a Terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk Ön részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Webáruház vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha Ön a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

A jótállási idő a Terméknek vagy a Termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) Termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

Jótállás keretében érvényesíthető igények

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén Ön:

•elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Webáruháznak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a Termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével az Önnek okozott érdeksérelmet.

•ha a Webáruház a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, az Ön érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, az Ön – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Webáruház költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Jótállási igény érvényesítését kizáró hibák

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a Termék Ön részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát:

•szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Webáruház, vagy annak megbízottja végezte el, illetve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)

•rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,

•helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,

•elemi kár, természeti csapás okozta.

A jótállási/szavatossági igény esetén történő eljárás (fogyasztónak minősülő Vásárló esetén)

Ön a kijavítás iránti igényét választása szerint a Webáruház székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a Webáruház által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. Jótállási igényeit a 4. pontban meghatározott elérhetőségeken keresztül jelentheti be a Webáruház felé.

A szerződés megkötésének bizonyítása Önt terheli (számlával, nyugtával).

A Webáruházat terhelik a szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek.

A Webáruház köteles az Ön által nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet felvenni, és annak másolatát késedelem nélkül, igazolható módon az Ön rendelkezésére bocsátani.

A kijavítást vagy kicserélést – a Termék tulajdonságaira és az Ön által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, az Ön érdekeit kímélve kell elvégezni.

Ha az Ön által bejelentett szavatossági vagy jótállási igény teljesíthetőségéről annak bejelentésekor a Webáruház nem tud nyilatkozni, álláspontjáról öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni Önt.

A Webáruház a jegyzőkönyvet felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság számára bemutatni.

A Webáruház törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor a Webáruház Önt tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás az Ön előzetes hozzájárulása esetén elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvételi igazolásra alkalmas más módon történik.

Ha a Termék cseréjére nincs lehetőség, a Webáruház köteles az Ön által bemutatott számlán vagy nyugtán feltüntetett vételárat nyolc napon belül az Ön részére visszatéríteni. A nyolc napos határidő a kijavításra előírt harmincnapos határidő eredménytelen elteltekor kezdődik.

A kijavítás egyéb szabályai kötelező jótállás esetén

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseitől a Fogyasztó hátrányára eltérő megállapodást nem köthetnek.

Ha a jótállási időtartam alatt:

a) a Termék első alkalommal történő javítása során a Webáruház részéről megállapítást nyer, hogy a Termék nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a Webáruház köteles a Terméket nyolc napon belül kicserélni,

b) a Termék három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – az Ön eltérő rendelkezése hiányában, vagy ha nem igényli a vételár arányos leszállítását, és Ön fogyasztóként nem kívánja a fogyasztási cikket a Webáruház költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a Webáruház köteles a Terméket nyolc napon belül kicserélni,

c)ha a Termék kijavítására a kijavítási igény Webáruház részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, - az Ön eltérő rendelkezése hiányában - a Webáruház köteles a Terméket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni.

Amennyiben a fogyasztási cikk a negyedik alkalommal hibásodik meg, Ön jogosult a Webáruház felé kijavítási igénnyel fordulni, vagy a vételár arányos leszállítását kérni a Webáruháztól, vagy a fogyasztási cikket a Webáruház költségére kijavítani. Amennyiben Ön ezen jogaival nem él, vagy erről nem nyilatkozott, a Webáruháznak a fogyasztási cikket 8 napon belül ki kell cserélnie, ha erre nincs lehetőség, a számlán, vagy nyugtán szereplő eladási árat 8 napon belül vissza kell térítenie Önnek.

A kijavítás során a Termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Ha a Webáruház szavatossági vagy jótállási kötelezettségének az Ön által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát a jegyzőkönyvben meg kell adni.

A jótállási idő a Terméknek vagy a Termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) Termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

Három munkanapon belüli csereigény

Ha Ön a Termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Webáruház nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a Terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Párhuzamos jogérvényesítés tilalma

Önt azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.

A jótállás tehát nem érinti az Ön jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

Jogviták rendezése

Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, Ön békéltető testületi eljárást kezdeményezhet, az ÁSZF XII. pontjában feltüntettettek szerint.

A Webáruház nem vállal szavatosságot és felelősséget az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a Termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

5. melléklet

Fogalmak

Felek: a Jegyértékesítő és a Vásárló együttesen.

Jegyértékesítő: a jelen ÁSZF egyik szerződő fele, az I. pontban meghatározott szervezet.

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozásán vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A békéltető testületek elött induló eljárásokat a fenti „Fogyasztó” meghatározáson kívül eső személyek is megindíthatják, ugyanis ebben a szűk körben a fogyasztó fogalma kibővül az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezettel, egyházi jogi személlyel, társasházzal, lakásszövetkezettel, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Fogyasztói szerződés: Olyan szerződés, melynek egyik alanya Fogyasztónak minősül.

Webáruház: A Szolgáltató által üzemeltetett elektronikus felület, amelyen a Szerződés megkötésre kerül.

Jótállás: A Fogyasztó és a Webáruház között kötött szerződések esetén a Polgári Törvénykönyv szerinti,

1.a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint

2.a jogszabályon alapuló kötelező jótállás.

A jelen Webáruházban nem értékesítünk olyan terméket, amely után a vonatkozó jogszabályok értelmében jótállás kötelezné a Szolgáltatót.

Szerződés: a Szolgáltató és Vásárló között a Webáruház igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés.

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

Vásárló: a Webáruházon keresztül vételi ajánlat megtételével Szerződést kötő személy, amely egyaránt lehet fogyasztó vagy nem fogyasztónak minősülő szervezet (jogi személy vagy annak nem minősülő más szervezet).

áru: ingó dolog, ideértve a tartályban, palackban vagy egyéb módon korlátozott mennyiségben vagy meghatározott űrtartalommal kiszerelt vizet, gázt és villamos energiát, valamint a digitális elemeket tartalmazó árut, (megegyezik a Szerződés fogalomrendszerében a termékkel);

digitális elemeket tartalmazó áru (termék): ingó dolog, amely digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatást foglal magában, vagy azzal össze van kapcsolva, olyan módon, hogy az érintett digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás hiányában az áru nem tudná betölteni funkcióit;

digitális környezet: a fogyasztó által a digitális tartalomhoz vagy a digitális szolgáltatáshoz való hozzáféréshez vagy annak igénybevételéhez használt hardver, szoftver és hálózati kapcsolat;

digitális szolgáltatás:

a) olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi a fogyasztó számára, hogy digitális adatokat hozzon létre, kezeljen, tároljon, vagy azokhoz hozzáférjen; vagy

b) olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi a fogyasztó és a szolgáltatás más igénybe vevői által feltöltött vagy létrehozott digitális adatok megosztását, illetve az azokkal való egyéb interakciót;

digitális tartalom: digitális formában előállított vagy szolgáltatott adat;

funkcionalitás: a digitális elemeket tartalmazó áru, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon képessége, hogy a céljának megfelelő funkciókat betöltse;

gyártó: a termék előállítója, importtermék esetén a terméket az Európai Unió területére behozó importőr, valamint bármely olyan személy, aki vagy amely a terméken nevének, védjegyének vagy egyéb megkülönböztető jelzésének feltüntetésével önmagát gyártóként tünteti fel;

integrálás: a digitális tartalomnak vagy a digitális szolgáltatásnak a fogyasztó digitális környezetének különböző alkotóelemeivel való oly módon történő összekapcsolása és beillesztése, hogy a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás a szerződésszerű teljesítésre vonatkozó követelményeknek megfelelően használható legyen;

interoperabilitás: a digitális elemeket tartalmazó áru, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon képessége, hogy együtt tudjon működni olyan hardverrel és szoftverrel, amely eltér attól, amellyel az azonos típusú árukat, digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatásokat általában együtt használják;

jótállás: a Polgári Törvénykönyv szerinti, a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal;

kompatibilitás: a digitális elemeket tartalmazó áru, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon képessége, hogy - átalakítás szükségessége nélkül - együtt tudjon működni olyan hardverrel vagy szoftverrel, amellyel az azonos típusú árukat, digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatásokat általában együtt használják;

személyes adat: az általános adatvédelmi rendelet 4. cikk 1. pontjában meghatározott személyes adat;

tartósság: egy termék azon képessége, hogy megőrizze a megkövetelt funkcióit és teljesítményét szokásos használat mellett;

tartós adathordozó: bármely olyan eszköz, amely lehetővé teszi a fogyasztó vagy a vállalkozás számára a személyesen neki címzett adatoknak a jövőben is hozzáférhető módon és az adat céljának megfelelő ideig történő tárolását, valamint a tárolt adatok változatlan formában történő megjelenítését, ilyen tartós adathordozónak minősül pl. a CD Rom vagy az e-mail;

térítésmentesen: az áru, digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás szerződésszerűvé tétele érdekében felmerült szükséges költségek - különösen a postaköltség, a szállítási költség, a munkaerőköltség vagy az anyagköltség - megfizetése nélkül;

vállalkozás: a Polgári Törvénykönyvben meghatározott vállalkozás, ideértve azt a személyt is, aki a vállalkozás nevében vagy javára jár el;

vételár: az áruért, valamint a digitális tartalom szolgáltatásáért vagy a digitális szolgáltatás nyújtásáért fizetendő ellenszolgáltatás.

6. melléklet

Az INTERTICKET Kft. terrorista tartalom terjesztésével szembeni fellépésre vonatkozó szabályzata

Bevezetés

Az online terrorista tartalom terjesztésével szembeni fellépésről szóló, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2021/784 rendelete (a továbbiakban: TCO rendelet), valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2011 évi CVIII. törvény (a továbbiakban: E-ker. tv.) szabályokat állapít meg az olyan visszaélések elleni fellépésre vonatkozóan, amelyek célja online terrorista tartalom nyilvános terjesztése.

A TCO rendelet, illetve az E-ker. tv. 12/B. § (1) bekezdés szerinti illetékes hatóság, illetve kapcsolattartó pont Magyarországon a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hivatal), amely, ha terrorista tartalom jut tudomására, eltávolítási végzésben kötelezi a tárhelyszolgáltatót annak eltávolítására, hozzáférhetetlenné tételére.

A terrorista tartalom a TCO rendelet szerint olyan anyag, amely terrorista cselekmény elkövetelésére bujt fel vagy hív fel egy személyt vagy személyekből álló csoportot, vagy amely útmutatást ad fegyverek készítéséhez vagy egy terrorista támadás során felhasználható egyéb módszerekhez vagy technikákhoz. Az oktatási, újságírói, művészeti vagy kutatási célból, illetve a terrorizmus megelőzése vagy az ellene való küzdelem céljából terjesztett anyagok nem minősülnek terrorista tartalomnak.

A Szolgáltatónak fenti jogszabályokban foglalt kötelezettségeinek az alábbiak szerint tesz eleget:

1. A Szolgáltató a lehető leghamarabb, de az erre irányuló eltávolítási végzés kézhezvételétől számított egy órán belül eltávolítja vagy hozzáférhetetlenné teszi a terrorista tartalmat.

2. Amennyiben eltávolítási végzést kap, a Szolgáltató a TCO rendelet II. mellékletében meghatározott formanyomtatvány használatával indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a Hivatalt a terrorista tartalom eltávolításáról vagy valamennyi tagállamban történő hozzáférhetetlenné tételéről, megjelölve az eltávolítás vagy a hozzáférhetetlenné tétel időpontját. Amennyiben vis major vagy nem a Szolgáltatónak betudható, de facto kivitelezhetetlenség miatt (pl. objektív módon igazolható technikai vagy operatív okok) nem tud eleget tenni az eltávolítási végzésnek, a Szolgáltató az említett indokok ismertetésével indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a Hivatalt a TCO rendelet III. mellékletében meghatározott formanyomtatvány használatával. Ha a Szolgáltató nem tud eleget tenni az eltávolítási végzésben foglaltaknak, mert az eltávolítási végzés nem tartalmaz elegendő információt a végrehajtáshoz, indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a Hivatalt, és a TCO rendelet III. mellékletében meghatározott formanyomtatvány használatával kéri a szükséges pontosításokat.

3. A Szolgáltató intézkedéseket hozott, hogy a tartalmat vagy az ahhoz történő hozzáférést, valamint a felülvizsgálati eljáráshoz vagy a panaszok kezeléséhez, a bűncselekmények megelőzéséhez, felderítéséhez és a vádeljárás lefolytatásához szükséges adatokat képes legyen visszaállítani, illetve hat hónapig megőrizni.

4. A Szolgáltató olyan mechanizmust hozott létre, amely lehetővé teszi a tartalomszolgáltatók számára, hogy az adott eltávolításra vagy hozzáférhetetlenné tételre vonatkozóan panaszt nyújtsanak be, kérelmezve a tartalom visszaállítását. A Tartalomszolgáltató az ÁSZF záró rendelkezéseiben szereplő kapcsolattartó ponthoz jelenheti be a panaszát. A Szolgáltató a panaszt haladéktalanul megvizsgálja, és amennyiben a tartalom eltávolítása vagy hozzáférhetetlenné tétele indokolatlan volt, úgy késedelem nélkül visszaállítja a tartalmat vagy az ahhoz történő hozzáférést. A vizsgálat eredményéről – a panasz kézhezvételétől számított – két héten belül tájékoztatja a panaszost. Ha a Szolgáltató a panaszt elutasítja, döntését megindokolja a panaszos felé.

5. Ha a Szolgáltató a terrorista tartalmat eltávolította vagy hozzáférhetetlenné tette, erről a tartalomszolgáltatót tájékoztatja, kivéve, ha a Hivatal úgy döntött, hogy közbiztonsági okokból (pl. terrorista bűncselekmény miatt) szükséges ideig, de az említett döntéstől számítva legfeljebb hat hétig, nem lehet tájékoztatást adni.

6. Ha a Hivatal megállapítja, hogy a Szolgáltató terrorista tartalomnak van kitéve, a Szolgáltató intézkedéseket tesz a terjesztés megakadályozására.

7. A Szolgáltató az eltávolítási végzések elektronikus úton történő fogadása és haladéktalan feldolgozása céljából kapcsolattartó pontot jelölt ki, amelynek adatai megtalálhatók az ÁSZF záró rendelkezései között. A kapcsolattartó pont lehetővé teszi az eltávolítási végzések elektronikus benyújtását, valamint technikai és személyi erőforrásokat biztosít a végzések haladéktalan feldolgozására.

7. melléklet

A 2022/2065 EU-rendeletnek való megfelelés (DSA, Digitális szolgáltatásokról szóló rendelet, DSA Rendelet)

1. A Szolgáltató a jelen szabályozást úgy alkotta meg, hogy megfeleljen a DSA Rendelet szabályainak.

2. A felhasználók felelősek a Szolgáltató rendszerébe általuk feltöltött, megosztott vagy más módon elérhetővé tett tartalomért. Minden olyan tevékenység vagy tartalom, amely sérti a DSA Rendeletet, más hatályos EU vagy magyar jogszabályt, jogellenes tevékenységnek vagy jogellenes tartalomnak minősül és azt a Szolgáltató késedelem nélkül eltávolítja, illetve az ahhoz való hozzáférést megszünteti.

3. Az illegális tartalmat feltöltő felhasználók fiókját a Szolgáltató felfüggesztheti vagy megszüntetheti. Ennek a döntésnek a meghozatala során a Szolgáltató nem alkalmaz algoritmikus döntéshozatalt. Döntését a szolgáltató a DSA Rendelet szabályai szerint részletesen indokolja. A döntés előtt a Szolgáltató előzetes figyelmeztetés küld a jogellenes tartalmat feltöltő felhasználónak.

4. A Szolgáltató szolgáltatásaival kapcsolatos korlátozásokat az ÁSZF XI. pontja tartalmaz. A Szolgáltató – a szolgáltatás jellegéből adódóan - tartalommoderálási eljárásokat nem végez.

5. A Szolgáltató a DSA Rendeletben foglaltak szerint együttműködik az illetékes hatóságokkal, ideértve a tájékoztatást, a végzések végrehajtását, és az esetleges bűncselekmények gyanúja esetén előírt feljelentési kötelezettséget is.

6. A Szolgáltató egyedüli kapcsolattartó pontja magyar és angol nyelven, a következő e-mail címen érhető el: DSA@interticket.hu. A kapcsolattartó pont kommunikációja nem kizárólag automatizált eszközökön alapszik, hanem elsődlegesen emberi erőforrás alkalmazásán.

7. Ha bármely felhasználó – akár természetes személy, akár jogi személy - tudomást szerez arról, hogy a Szolgáltató rendszerében, Webáruházában vagy mobiltelefonos alkalmazásában olyan információk és/vagy tartalom találhatók, amelyek – álláspontja szerint - illegális tartalomnak tekinthetők, a felhasználó felveheti a kapcsolatot a Szolgáltató kapcsolattartó pontjával, a fenti 6. pontban megjelölt elérhetőségen, és az illegális tartalmat bejelentheti. A bejelentésnek a DSA Rendelet szabályai szerint az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:

(a) kellően alátámasztott magyarázat arról, hogy a felhasználó miért állítja, hogy a kérdéses információ jogellenes tartalom; és

b) az információ pontos elektronikus helyének egyértelmű megjelölése, például a pontos URL vagy URL-ek, és szükség esetén további információk, amelyek lehetővé teszik az illegális tartalom azonosítását az adott tartalomtípushoz igazítva; és

c) az értesítést benyújtó magánszemély vagy szervezet neve és e-mail címe, kivéve a 2011/93/EU irányelv 3–7. cikkében említett bűncselekmények valamelyikét magában foglaló információ esetében; és

(d) nyilatkozat, amely megerősíti az értesítést benyújtó magánszemély vagy jogi személy jóhiszemű meggyőződését, hogy a bejelentésben szereplő információk és állítások pontosak és teljesek.

8. A Szolgáltató a bejelentés kézhezvételét követően indokolatlan késedelem nélkül visszaigazolást küld a bejelentés kézhezvételéről a magánszemélynek vagy szervezetnek, amennyiben az a bejelentésben megadta az elektronikus elérhetőségét. Ezen túlmenően a bejelentést úgy kell tekinteni, hogy a Szolgáltató az érintett konkrét információt megismerte, és ettől kezdődően a DSA Rendeletben előírt panaszkezelési folyamat szerint elvégzi az érintett tevékenység vagy információ jogellenességének részletes jogi vizsgálat, majd döntést hoz a bejelentésben foglaltakról (a továbbiakban: Jelentés).

9. A megbízható bejelentők által tett bejelentéseket a Szolgáltató kiemelten kezeli.

10. A 7. pontban szereplő követelményeknek megfelelő bejelentések esetén a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül, magát az ügyet és annak összetettségét is figyelembe véve a legrövidebb idő alatt értesíti a felhasználót a Jelentéshez kapcsolódó döntéséről, amely tartalmazza a bejelentés esetleges elutasítása esetén igénybe vehető jogorvoslat lehetőségét is. Amennyiben a bejelentést tevő felhasználó a Szolgáltató döntésével nem ért egyet, a letelepedési helye szerint illetékes, tanúsított, peren kívüli vitarendezési testülethez fordulhat.

11. Amennyiben a Szolgáltatótól megrendelt szolgáltatás a DSA Rendelet előírásai alapján kereskedelmi közleménynek vagy hirdetésnek minősül, és a szolgáltatás teljesítésében Szolgáltató, mint Közvetítő szolgáltató jelenik meg, úgy a DSA alapján minden egyes hirdetés vonatkozásában – világosan, tömören, egyértelműen és valós időben feltüntetésre kerül, hogy:

a) az információ hirdetésnek minősül;

b) mely természetes vagy jogi személy nevében került sor a hirdetés megjelenítésére;

c) a hirdetést mely természetes vagy jogi személy finanszírozta, amennyiben e személy eltér a b) pontban említett természetes vagy jogi személytől;

d) melyek a szolgáltatás hirdetéssel megcélzott igénybe vevőjének meghatározására szolgáló paraméterekkel kapcsolatos érdemi információk – amelyeknek közvetlenül és könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük a hirdetésből –, és adott esetben az, hogy hogyan lehet módosítani e paramétereket.

12. A Szolgáltató a szolgáltatásainak igénybe vevőit tájékoztatja, hogy nem használ ajánlórendszert. A nyitó oldalon az egyes ajánlók vagy fizetett tartalmak, vagy szerkesztőségi tartalmak. Az értékesített ajánlókat a megrendelők pozícióra és időszakra vonatkozóan rendelik meg. A szerkesztőségi tartalmat a szerkesztőnk határozza meg. A szerkesztés alapelve, hogy az oldal hűen tükrözze a Jegy.hu színes választékát.

13. A Szolgáltató tájékoztatja a felhasználókat a szerződési feltételek jelentős változásairól (például amikor módosítja a szolgáltatása keretében engedélyezett információkra vonatkozó szabályokat, vagy más olyan változásokról, amelyek közvetlenül befolyásolhatják a szolgáltatás igénybe vevőinek képességét a szolgáltatás igénybevételére). A tájékoztatás formája és módja megegyezik az ÁSZF módosításáról való tájékoztatás szabályaival.

 

Figyelem! A vásárlási időkorlát hamarosan lejár!
becsült lejárati idő:
00:00

tétel a kosárban

összesen:


Lejárt a vásárlási időkorlát! Kérjük, állítsa össze a kosarát újra!